13 min

ראיון עם עדי ברוזה מרגוליס, מנהלת צוות מוצר בחברת פייב‪ר‬ Ask SAGI - Marketing Master Class

    • Business

היה לי כיף לארח בתוכנית את Adi Broza מחברת Fiverr
עדי ואני מכירים עוד מהתיכון, יש אנשים שעם השנים הם רק נעשים מרשימים עוד יותר, ועדי היא בדיוק מהאנשים האלו.

בפרק זה דברנו על:
1. המסלול קריירה של עדי - עד לתפקידה היום כמנהלת צוות מוצר Fiverr
2. האם תעשיית ההיטק נחשבת ״עולם גברי״ ומונעת מנשים להתקדם?
3. איך כל אחד יכול להתחיל לשווק את עצמו דרך Fiverr
4. איך יוצרים סטנדרטיזציה גבוהה לספקים של Fiverr?
5. הרכישה של Fiverr את חברת AND CO, והיתרון מול monday.com או Slack
6. ענינו לשאלות מטעם יוזמות עתיד לקונדיטורית וגרפיקאית ואיך הן יכולות לשווק את עצמן היום בכלי הקיימים.

לשאלות נוספות בתוכנית כנסו:

היה לי כיף לארח בתוכנית את Adi Broza מחברת Fiverr
עדי ואני מכירים עוד מהתיכון, יש אנשים שעם השנים הם רק נעשים מרשימים עוד יותר, ועדי היא בדיוק מהאנשים האלו.

בפרק זה דברנו על:
1. המסלול קריירה של עדי - עד לתפקידה היום כמנהלת צוות מוצר Fiverr
2. האם תעשיית ההיטק נחשבת ״עולם גברי״ ומונעת מנשים להתקדם?
3. איך כל אחד יכול להתחיל לשווק את עצמו דרך Fiverr
4. איך יוצרים סטנדרטיזציה גבוהה לספקים של Fiverr?
5. הרכישה של Fiverr את חברת AND CO, והיתרון מול monday.com או Slack
6. ענינו לשאלות מטעם יוזמות עתיד לקונדיטורית וגרפיקאית ואיך הן יכולות לשווק את עצמן היום בכלי הקיימים.

לשאלות נוספות בתוכנית כנסו:

13 min

Top Podcasts In Business