36 min

דפוס חשיבה מתפתח - שומעים חינוך #1 שומעים חינוך

    • Education

האם אפשר להשפיע על דפוס החשיבה של התלמידים, על התפיסות והאמונות שלהם ושלנו ביחס ליכולות של התלמידים?

האם אפשר להשפיע על דפוס החשיבה של התלמידים, על התפיסות והאמונות שלהם ושלנו ביחס ליכולות של התלמידים?

36 min

Top Podcasts In Education

Matan Hakimi
איתן עזריה I אימון מנטלי להישגים
יהודית כץ
Yuval Sade
Hai Sagee
שלומי חסטר