41 min

שיחה עם אושרית סטבון, יו"ר מועצת ארגוני הנשים בישרא‪ל‬ סליחה יומיומית

    • Alternative Health

שיחה אישית עם, אושרית סטבון, אחת הנשים המשפיעות ביותר בארץ: יו"ר מועצת ארגוני הנשים בישראל, מ.א.נ.י. בתוכנית סליחה יומיומית
אושרית סטבון היא כל מה שלא היה מצופה מיו"ר מ.א.נ.י. , מועצת ארגוני הנשים בישראל• איך הגיעה בחורה דתייה מארגון אמונה לתפקיד הכי בכיר של הנשים• איך ארגוני הנשים 'הרימו גבה' ואמרו: "ומה כבר יש לה לחדש לנו ועוד ל 'דוסית'ודברים החלו לרקום עור וגידים כי היה בה, באושרית סטבון, משהו אחר...גישה, השפעה, ערכים משהו מרענן שמחבר יותר וכפי שהיא אומרת"אני אישה ובעלי גבר, אף פעם לא יהיה בינינו שוויון. אני מאמינה בשותפות, זה דבר אחר לגמרי"
מתוך התוכנית סליחה יומיומיתhedy-slicha.co.il

שיחה אישית עם, אושרית סטבון, אחת הנשים המשפיעות ביותר בארץ: יו"ר מועצת ארגוני הנשים בישראל, מ.א.נ.י. בתוכנית סליחה יומיומית
אושרית סטבון היא כל מה שלא היה מצופה מיו"ר מ.א.נ.י. , מועצת ארגוני הנשים בישראל• איך הגיעה בחורה דתייה מארגון אמונה לתפקיד הכי בכיר של הנשים• איך ארגוני הנשים 'הרימו גבה' ואמרו: "ומה כבר יש לה לחדש לנו ועוד ל 'דוסית'ודברים החלו לרקום עור וגידים כי היה בה, באושרית סטבון, משהו אחר...גישה, השפעה, ערכים משהו מרענן שמחבר יותר וכפי שהיא אומרת"אני אישה ובעלי גבר, אף פעם לא יהיה בינינו שוויון. אני מאמינה בשותפות, זה דבר אחר לגמרי"
מתוך התוכנית סליחה יומיומיתhedy-slicha.co.il

41 min