1 hr

שיח דינוזאורים: המשך הדרך כמורים / חלק שני עם יעקב רז ונחי אלון | פרק 9 הכרית - מבית פסיכו-דהרמה

    • Leisure

בחלק הראשון, סיפרו נחי ורז על מסעם האישי אל עולם הבודהיזם והדהרמה, כתלמידים.
כעת, אנחנו עוברים לחלקה השני של השיחה, בה הם מספרים אודות דרכם המשותפת כמורים.
 רז מגדיר זאת כ'ג'אז היפה שבין השניים', מעין ריקוד שנוצר בין רז ונחי האנשים, ובין המסורות השונות שהם מגיעים מהן- הבודהיזם הטיבטי והזן.
כך נולד מעין 'יצור חדש', שבא לידי ביטוי בדרך שנלמדה ועדיין נלמדת בפסיכודהרמה.

בחלק הראשון, סיפרו נחי ורז על מסעם האישי אל עולם הבודהיזם והדהרמה, כתלמידים.
כעת, אנחנו עוברים לחלקה השני של השיחה, בה הם מספרים אודות דרכם המשותפת כמורים.
 רז מגדיר זאת כ'ג'אז היפה שבין השניים', מעין ריקוד שנוצר בין רז ונחי האנשים, ובין המסורות השונות שהם מגיעים מהן- הבודהיזם הטיבטי והזן.
כך נולד מעין 'יצור חדש', שבא לידי ביטוי בדרך שנלמדה ועדיין נלמדת בפסיכודהרמה.

1 hr