1 hr 14 min

שלושת שורשי המרורים: על תעתוע, היצמדות ואיבה ועל הדרך להשתחרר (ולו במעט) מאחיזתם / סדרת שיחות עם יובל אידו טל חלק 2 | פרק 5 הכרית - מבית פסיכו-דהרמה

    • Leisure

השבוע, אנו ממשיכים בסדרת השיחות עם יובל אידו טל, העוסקות ב'גלגל החיים' הבודהיסטי. 
הפעם, אנחנו צוללים אל המעגל הראשון והמרכזי בגלגל החיים העוסק במודל מרכזי בפסיכולוגיה הבודהיסטית. נבחן את הדימוי הויזואלי של שלישיית שורשי המרורים, תעתוע היצמדות ואיבה, כחזיר, תרנגול ונחש האוחזים זה בזנבו של זה במעין לופ אין סופי. בשיחה, נתעמק ונעיין בכל אחד מהשורשים הללו, נשאל את עצמנו כיצד הם נוצרים, כיצד הם מתבטאים בחיינו וכיצד ניתן, באמצעות האימון, להשתחרר ולו במעט מאחיזתם בנו. 
*מומלץ להקדים ולשמוע את פרק המבוא בסדרה כדי לקבל מושג כללי אודות 'מעגל החיים' בו עוסקת סדרת השיחות.

השבוע, אנו ממשיכים בסדרת השיחות עם יובל אידו טל, העוסקות ב'גלגל החיים' הבודהיסטי. 
הפעם, אנחנו צוללים אל המעגל הראשון והמרכזי בגלגל החיים העוסק במודל מרכזי בפסיכולוגיה הבודהיסטית. נבחן את הדימוי הויזואלי של שלישיית שורשי המרורים, תעתוע היצמדות ואיבה, כחזיר, תרנגול ונחש האוחזים זה בזנבו של זה במעין לופ אין סופי. בשיחה, נתעמק ונעיין בכל אחד מהשורשים הללו, נשאל את עצמנו כיצד הם נוצרים, כיצד הם מתבטאים בחיינו וכיצד ניתן, באמצעות האימון, להשתחרר ולו במעט מאחיזתם בנו. 
*מומלץ להקדים ולשמוע את פרק המבוא בסדרה כדי לקבל מושג כללי אודות 'מעגל החיים' בו עוסקת סדרת השיחות.

1 hr 14 min