20 min

05: איך משלבים לימודים ועבודה, ואיך להתחיל? פיקסלקאסט - עם שגיא שרייבר

    • Design

היי כולם, השבוע יש לנו עוד שאלה מעולה מאת אלכס גורלין, בהמשך לשאלה של שבוע שעבר - איך אפשר לשלב לימודים עם עבודה בתחום?
בתשובה, אני מסביר למה אני חושב שזה מהלך כל כך חשוב, איך עושים את זה ומה כדאי לזכור בדרך

היי כולם, השבוע יש לנו עוד שאלה מעולה מאת אלכס גורלין, בהמשך לשאלה של שבוע שעבר - איך אפשר לשלב לימודים עם עבודה בתחום?
בתשובה, אני מסביר למה אני חושב שזה מהלך כל כך חשוב, איך עושים את זה ומה כדאי לזכור בדרך

20 min

Top Podcasts In Design