49 min

לפי המומחה הזה, מי ששואף למצוינות נכחד. הבינוני - שורד | עונה 3 פרק 2 25 שעות ביממה

    • Management

פרק 2 בעונה השלישית של 25 שעות ביממה על ״קללת הפרפקציוניזם״ - החבילה שמגיעה עם פרפקציוניזם, שכוללת נטייה לחרדה ודיכאון, חשש כפייתי מכישלון, ירידה בערך העצמי הכללי מכל טעות קטנה, דחיינות, והכי מרעיש אולי - ממצא טרי ממחקר חדש ומקיף - שפרפקציוניזם הוא בשום אופן לא ערובה להצטיינות בעבודה. 

תחנות השיחה בפרק עוברות דרך הדס פסטר מנהלת צוות תוכנה בגוגל ישראל, שמגדירה את עצמה פרפקציוניסטית בהחלמה - על האיתותים המדאיגים שהביאו אותה לטפל בזה; המחקר רחב ההיקף שהוכיח שאין קשר בין פרפקציוניזם לביצועים טובים בעבודה תספר החוקרת שעומדת מאחוריו, דוקטור דנה הררי, שבדיוק חזרה מארה״ב לטכניון; ועל ספר מרעיש, מסעיר את הדעת, שטוען - הטבע בכלל לא מקדש מצוינות אלא בינוניות, ובכלל לא רק החזקים ביותר שורדים אלא הטובים מספיק על כל הפאקים שבהם - יספר המחבר שלו פרופסור דניאל מילוא. שלושה אנשים מצוינים ומצטיינים שמשרטטים יחד איתי את הערות האזהרה החשובות משאיפה יתרה להישגים. 
See omnystudio.com/listener for privacy information.

פרק 2 בעונה השלישית של 25 שעות ביממה על ״קללת הפרפקציוניזם״ - החבילה שמגיעה עם פרפקציוניזם, שכוללת נטייה לחרדה ודיכאון, חשש כפייתי מכישלון, ירידה בערך העצמי הכללי מכל טעות קטנה, דחיינות, והכי מרעיש אולי - ממצא טרי ממחקר חדש ומקיף - שפרפקציוניזם הוא בשום אופן לא ערובה להצטיינות בעבודה. 

תחנות השיחה בפרק עוברות דרך הדס פסטר מנהלת צוות תוכנה בגוגל ישראל, שמגדירה את עצמה פרפקציוניסטית בהחלמה - על האיתותים המדאיגים שהביאו אותה לטפל בזה; המחקר רחב ההיקף שהוכיח שאין קשר בין פרפקציוניזם לביצועים טובים בעבודה תספר החוקרת שעומדת מאחוריו, דוקטור דנה הררי, שבדיוק חזרה מארה״ב לטכניון; ועל ספר מרעיש, מסעיר את הדעת, שטוען - הטבע בכלל לא מקדש מצוינות אלא בינוניות, ובכלל לא רק החזקים ביותר שורדים אלא הטובים מספיק על כל הפאקים שבהם - יספר המחבר שלו פרופסור דניאל מילוא. שלושה אנשים מצוינים ומצטיינים שמשרטטים יחד איתי את הערות האזהרה החשובות משאיפה יתרה להישגים. 
See omnystudio.com/listener for privacy information.

49 min