31 min

52: איך מוצאים מרבצי ליתיום מתחת לאדמה - מהחל‪ל‬ האנשים שמאחורי הטכנולוגיה

    • Technology

מנחה: יוחאי שויגר
עורך: רוני ליפשיץ
מנגינת פתיחה: ניר שדה
האורח בתוכנית הוא יובל לוריג, מנהל המו"פ של חברת Astera, המתמחה באיתור דליפות מתשתיות מים באמצעות ניתוח הדמאות של לווייני SAR.
מתברר שלא פחות מ-30%, ולפי חלק מההערכות אפילו 50%, ממי השתייה הזורמים דרך מערכת הצינורות דולפים החוצה דרך סדקים ושברים ופגעי בלאי אחרים - ומתבזבזים. הבעיה היא שבדרך כלל ניתן לזהות את הדליפה רק בשלב מאוחר, כאשר המים נקווים אל פני האדמה ויוצרים שלוליות, בורות ופגיעה בתשתית.
חברת אסטרה מסתכלת על הבעיה מלמעלה, מהחלל. החברה פיתחה טכנולוגיה המאפשרת לזהות דליפות מי תת-קרקעיות באמצעות ניתוח של הדמאות לווייני SAR. בשונה מלווייני-צילום אופטיים, הפועלים בטווח האור הנראה, לווייני SAR מתצפתים על כדור הארץ באעמצות מכ"ם, המשדר גלי רדיו. באמצעות מדידת זמן החזר הגל ומאפיינו ניתן ללמוד על מבנה הקרקע והרכב החומרים.
ישנו ההבדל בין הרכב החומרים המצוי במי השתייה בהשוואה להרכב החומרים המצוי במי גשמים, והשינוי הזה משתקף גם במאפייני אות הגל החוזר אל מכ"ם ה-SAR. ההנחה היא שאם ישנה הצטברות משמעותית של מי שתייה מתחת לאדמה - מדובר בדליפה. 
לאחרונה השיקה החברה פיתוח נוסף ומסקרן, שמאפשר למצוא באמצעות ניתוח לווייני SAR מרבצי ליתיום בעומק האדמה.
בשיחה מספר יובל מה האתגר שבפענוח לוויני SAR, מדוע החליטה החברה להתרחב לעולם הליתיום, והאם ניתן באותה שיטה גם לאתר זהב.
מנחה: יוחאי שויגר, אתר techtime.co.il

מנחה: יוחאי שויגר
עורך: רוני ליפשיץ
מנגינת פתיחה: ניר שדה
האורח בתוכנית הוא יובל לוריג, מנהל המו"פ של חברת Astera, המתמחה באיתור דליפות מתשתיות מים באמצעות ניתוח הדמאות של לווייני SAR.
מתברר שלא פחות מ-30%, ולפי חלק מההערכות אפילו 50%, ממי השתייה הזורמים דרך מערכת הצינורות דולפים החוצה דרך סדקים ושברים ופגעי בלאי אחרים - ומתבזבזים. הבעיה היא שבדרך כלל ניתן לזהות את הדליפה רק בשלב מאוחר, כאשר המים נקווים אל פני האדמה ויוצרים שלוליות, בורות ופגיעה בתשתית.
חברת אסטרה מסתכלת על הבעיה מלמעלה, מהחלל. החברה פיתחה טכנולוגיה המאפשרת לזהות דליפות מי תת-קרקעיות באמצעות ניתוח של הדמאות לווייני SAR. בשונה מלווייני-צילום אופטיים, הפועלים בטווח האור הנראה, לווייני SAR מתצפתים על כדור הארץ באעמצות מכ"ם, המשדר גלי רדיו. באמצעות מדידת זמן החזר הגל ומאפיינו ניתן ללמוד על מבנה הקרקע והרכב החומרים.
ישנו ההבדל בין הרכב החומרים המצוי במי השתייה בהשוואה להרכב החומרים המצוי במי גשמים, והשינוי הזה משתקף גם במאפייני אות הגל החוזר אל מכ"ם ה-SAR. ההנחה היא שאם ישנה הצטברות משמעותית של מי שתייה מתחת לאדמה - מדובר בדליפה. 
לאחרונה השיקה החברה פיתוח נוסף ומסקרן, שמאפשר למצוא באמצעות ניתוח לווייני SAR מרבצי ליתיום בעומק האדמה.
בשיחה מספר יובל מה האתגר שבפענוח לוויני SAR, מדוע החליטה החברה להתרחב לעולם הליתיום, והאם ניתן באותה שיטה גם לאתר זהב.
מנחה: יוחאי שויגר, אתר techtime.co.il

31 min