33 min

80 - אז מה עושים עם כל המתח הזה? עם גיל אר‪ד‬ אנושיות עם גליה בן חיים - יזמות, צמיחה והשפעה

    • Self Help

הקשר בין בריאות הגוף והנפש מובן כיום, אפילו במערכות הבריאות הציבוריות.
והמחקרים מוכיחים שסטרס הוא גורם מספר אחד למחלות.
אז מה עושים עם כל המתח הזה?
ניהול עצמי במציאות משובשת של שינוי מתמיד.
עוד סיסמא של עידן חדש.
ובכל זאת, כאדם רוחני פרקטי הזמנתי את גיל כדי להעמיק בנושא ללמוד ממנו על המנגנונים הפנימיים
של הגוף ואיך אנחנו יכולים לעזור לעצמנו בציר בין פעילות למנוחה
מה קורה ברווח?
ואיך ללמוד ליהנות להיות את.ה?
פרק שחשוב לכל אדם שנמצא בחיים שלכם, אז קחו חלק בהרחבת הטוב
תעבירו הלאה ויכולים לכתוב לי מה הכי נגע בכם ומה לקחת מהשיחה.
האזנה נעימה
גליה

הקשר בין בריאות הגוף והנפש מובן כיום, אפילו במערכות הבריאות הציבוריות.
והמחקרים מוכיחים שסטרס הוא גורם מספר אחד למחלות.
אז מה עושים עם כל המתח הזה?
ניהול עצמי במציאות משובשת של שינוי מתמיד.
עוד סיסמא של עידן חדש.
ובכל זאת, כאדם רוחני פרקטי הזמנתי את גיל כדי להעמיק בנושא ללמוד ממנו על המנגנונים הפנימיים
של הגוף ואיך אנחנו יכולים לעזור לעצמנו בציר בין פעילות למנוחה
מה קורה ברווח?
ואיך ללמוד ליהנות להיות את.ה?
פרק שחשוב לכל אדם שנמצא בחיים שלכם, אז קחו חלק בהרחבת הטוב
תעבירו הלאה ויכולים לכתוב לי מה הכי נגע בכם ומה לקחת מהשיחה.
האזנה נעימה
גליה

33 min