33 min

81 - איך לזהות מוטיבציות ולהשתמש בהם? עם סמדר תדמו‪ר‬ אנושיות עם גליה בן חיים - יזמות, צמיחה והשפעה

    • Self Help

מוטיבציה היא האנרגיה הפנימית המופקת כדי לזוז, לנוע, לנקוט בפעולות, כדי לספק צרכים ומטרות אישיות. המשמעות היא שהמוטיבציה היא הכוח שמניע התנהגות של אנשים.
השאלה הגדולה היא ממה היא מורכבת?
איך מוצאים אותה ואיך מגבירים אותה בשעת הצורך?
וזה מאוד מעניין לגלות שבעצם היא מכלול של אלמנטים פנימיים
של חוזקות, כישורים מולדים, יכולות, מקור הסקרנות יחד עם מצפן ערכי פנימי ואהבות.
בתוך כל אחד מהמרכיבים יש עוד פרמטרים לגילוי מקור המוטיבציה ויש מעל 20 סוגים של מניעים.
סמדר חוקרת מוטיבציות ומנגנוני הפעלה של עולם עבודה משתנה, בימים אלו עומלת
במרץ רב בפיתוח של סטארט אפ 'קלארו' שנמצא כבר במספר ארגונים גדולים להתנסות ויישום.
העתיד כבר פה ועלינו ללמוד לעבוד בסינרגיה אנשים וטכנולוגיה באיזון ובמטרה לעשיית טוב ויצירת שינויים באימפקט גדול יותר.
שיחה מרתקת רלוונטית לכל אדם עצמאי, יזם, בעמדת ניהול או בעל.ת עסק.
לסיום, אם מצאתם עניין וסקרנות מצרפת לכם.ן לינק למזהה החוזקות.
ומזכירה לכם.ן להעביר הלאה לפחות לאדם אחד שזה יכול להיות רלוונטי עבורו.
**מזהה המוטיבציות נוצר ע"י החוקרים אדריאן גוסניק וצ'סטר אלטון בשיתוף עם ד"ר טרוויס ברדברי וד"ר ג'ין גריבס, מחברת טאלנטסמארט (TalentSmart) – כותבי הספר אינטיליגנציה רגשית 2.0
הכלי המתוקף מדעית מבוסס על מחקר מקיף שכלל  850,000 משתתפים לאורך עשור.
החוקרים התבססו על תאוריות ומודלים ידועים ומקובלים של הנעת עובדים, עוגני קריירה ושביעות רצון. הבסיס התאורטי היווה תשתית חשובה לבניית הכלי המאבחן
למי שרוצה לבחון את עצמו מצרפת לינק לרכישת השאלון וקבלת האבחון https://motivations.co.il/product/%d7%9e%d7%96%d7%94%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%98%d7%99%d7%91%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%aa/
 
בהצלחה, גליה

מוטיבציה היא האנרגיה הפנימית המופקת כדי לזוז, לנוע, לנקוט בפעולות, כדי לספק צרכים ומטרות אישיות. המשמעות היא שהמוטיבציה היא הכוח שמניע התנהגות של אנשים.
השאלה הגדולה היא ממה היא מורכבת?
איך מוצאים אותה ואיך מגבירים אותה בשעת הצורך?
וזה מאוד מעניין לגלות שבעצם היא מכלול של אלמנטים פנימיים
של חוזקות, כישורים מולדים, יכולות, מקור הסקרנות יחד עם מצפן ערכי פנימי ואהבות.
בתוך כל אחד מהמרכיבים יש עוד פרמטרים לגילוי מקור המוטיבציה ויש מעל 20 סוגים של מניעים.
סמדר חוקרת מוטיבציות ומנגנוני הפעלה של עולם עבודה משתנה, בימים אלו עומלת
במרץ רב בפיתוח של סטארט אפ 'קלארו' שנמצא כבר במספר ארגונים גדולים להתנסות ויישום.
העתיד כבר פה ועלינו ללמוד לעבוד בסינרגיה אנשים וטכנולוגיה באיזון ובמטרה לעשיית טוב ויצירת שינויים באימפקט גדול יותר.
שיחה מרתקת רלוונטית לכל אדם עצמאי, יזם, בעמדת ניהול או בעל.ת עסק.
לסיום, אם מצאתם עניין וסקרנות מצרפת לכם.ן לינק למזהה החוזקות.
ומזכירה לכם.ן להעביר הלאה לפחות לאדם אחד שזה יכול להיות רלוונטי עבורו.
**מזהה המוטיבציות נוצר ע"י החוקרים אדריאן גוסניק וצ'סטר אלטון בשיתוף עם ד"ר טרוויס ברדברי וד"ר ג'ין גריבס, מחברת טאלנטסמארט (TalentSmart) – כותבי הספר אינטיליגנציה רגשית 2.0
הכלי המתוקף מדעית מבוסס על מחקר מקיף שכלל  850,000 משתתפים לאורך עשור.
החוקרים התבססו על תאוריות ומודלים ידועים ומקובלים של הנעת עובדים, עוגני קריירה ושביעות רצון. הבסיס התאורטי היווה תשתית חשובה לבניית הכלי המאבחן
למי שרוצה לבחון את עצמו מצרפת לינק לרכישת השאלון וקבלת האבחון https://motivations.co.il/product/%d7%9e%d7%96%d7%94%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%98%d7%99%d7%91%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%aa/
 
בהצלחה, גליה

33 min