12 episodes

KESHET - Kol Shidurei Torah - sends a 30-40 minute Torah shiur every day, from the teachers at Yeshivat Har Etzion and the VBM. For commuters, joggers, everyone!

KESHET - The Torah Podcast Unknown

  • Religion & Spirituality

KESHET - Kol Shidurei Torah - sends a 30-40 minute Torah shiur every day, from the teachers at Yeshivat Har Etzion and the VBM. For commuters, joggers, everyone!

  קש"ת - נושאים הלכתיים בפרשת וארא - האם תמיד צריך לרוץ לדבר מצוה

  קש"ת - נושאים הלכתיים בפרשת וארא - האם תמיד צריך לרוץ לדבר מצוה

  קש"ת - נושאים הלכתיים בפרשת וארא - האם תמיד צריך לרוץ לדבר מצוה? מאת הרב ישי יסלזוןנדון בשאלה הזו השבוע לאור מחלוקת ראשונים מעניינת על הסיבה שבגינה 'זוכה' פרעה לעונש של עשרת המכות.

  קש"ת - פרשה ופסיכולוגיה 14 - וארא - מקומם של עם ישראל ביציאת מצרים

  קש"ת - פרשה ופסיכולוגיה 14 - וארא - מקומם של עם ישראל ביציאת מצרים

  קש"ת - פרשה ופסיכולוגיה 14 - וארא - מקומם של עם ישראל ביציאת מצרים, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכיהאם יציאת מצרים היא התקוממות עממית, או גירוש בכח ממצרים? על מקומם הפסיכולוגי של העם במהלך יציאת מצרים ודרכו של ה' לגאול אותם, למרות הקשיים.

  קש"ת - סייבר בהלכה 11: רצח בבית חכם

  קש"ת - סייבר בהלכה 11: רצח בבית חכם

  קש"ת - סייבר בהלכה 11: רצח בבית חכםהשיעור יסיים את העיסוק בנושא דיני נפשות בסייבר. המקרה שעולה כאן היא רצח בבית חכם. נעסוק בסוגיה העולה בגמרא הקשורה לעניין זה, מספר ראשונים ואחרונים שדנו בסוגיה והשלכות למקרה החדשני.

  קש"ת - מנהגי רבותינו #11

  קש"ת - מנהגי רבותינו #11

  קש"ת - מנהגי רבותינו #11, מאת הרב בנימין תבורי - ענייני קידוש בליל שבת וביום - המשך

  קש"ת - נושאים הלכתיים בפרשת שמות - הסתכנות בשביל להציל אחרים

  קש"ת - נושאים הלכתיים בפרשת שמות - הסתכנות בשביל להציל אחרים

  קש"ת - נושאים הלכתיים בפרשת שמות - הסתכנות בשביל להציל אחרים, מאת הרב ישי יסלזוןדרך דיבורו של הקב"ה למשה לפני ירידתו למצרים, נדון בשאלה ההלכתית המרתקת האם אדם חייב לסכן את עצמו בשביל להציל את חברו? ננסה להבין את שורש השאלה, נדון בראיות השונות לשאלה זו ונוסיף כמה יוצאים מן הכלל וכמה השלכות למעשה.

  פרשה ופסיכולוגיה 13 - שמות - משיעבוד לעצירה

  פרשה ופסיכולוגיה 13 - שמות - משיעבוד לעצירה

  פרשה ופסיכולוגיה 13 - שמות - משיעבוד לעצירה, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכיבתחילת הפרשה אנו עדים למצבו הקשה של עם ישראל, שרק הולך ומידרדר. אך ברגע אחד הכל התחיל להשתנות. מהו אותו רגע ומה אפשר ללמוד מכך על יציאה מדפוסי פעולה אוטומטיים, שרק מסבכים את המצב?

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Listeners Also Subscribed To