36 min

אוטיזם טק: מרצפים את הרצף בטכנולוגי‪ה‬ The Insiders

    • Entrepreneurship

יש בעולם 70 מיליון איש מאובחנים על הרצף האוטיסטי, 80% מהם לא עובדים או עובדים מעט מאוד. 
לא נדבר על אוטיזם, משום שאנחנו לא אנשי מקצוע בתחום וצריך לשמור על מידה של צניעות, אבל כן נדבר על איך הטכנולוגיה מגדירה אותו מחדש ומאפשרת ליותר ויותר אנשים להיות חלק מהחברה ולא מחוצה לה. 
אורחים: רימון טובין, איש טכנולוגיה, שיש לו סיפור אישי מעניין שהביא אותו לייסד את ההאקוטיזם ומיזמים נוספים שמטרתם להעלות את המודעות לנושא. יונתן סדקא מייסד ומנכל LADAAT ועו״ד עינת וידברג, שותפה בשבלת וחברה בוועדת הניהול של הפירמה.  

יש בעולם 70 מיליון איש מאובחנים על הרצף האוטיסטי, 80% מהם לא עובדים או עובדים מעט מאוד. 
לא נדבר על אוטיזם, משום שאנחנו לא אנשי מקצוע בתחום וצריך לשמור על מידה של צניעות, אבל כן נדבר על איך הטכנולוגיה מגדירה אותו מחדש ומאפשרת ליותר ויותר אנשים להיות חלק מהחברה ולא מחוצה לה. 
אורחים: רימון טובין, איש טכנולוגיה, שיש לו סיפור אישי מעניין שהביא אותו לייסד את ההאקוטיזם ומיזמים נוספים שמטרתם להעלות את המודעות לנושא. יונתן סדקא מייסד ומנכל LADAAT ועו״ד עינת וידברג, שותפה בשבלת וחברה בוועדת הניהול של הפירמה.  

36 min