9 min

मनूची गोष्टं | Matsya Avatar Story | पौराणिक गोष्टी | छान छान गोष्टी| Kids Marathi Stories छोट्यांच्या गोष्टी - Marathi Stories For Kids

    • Stories for Kids

तुम्हाला माहिती आहे का की आपली ही सृष्टी कशी निर्माण झाली ते.. ऐका तर‌ मग..🙂

सादरकर्ती: प्राची जोशी
कथा : वृंदा फडके

पौराणिक कालगणनेप्रमाणे सृष्टीच्या निर्मितीपासून अंतापर्यंतच्या काळाचे १४ भाग केले आहेत त्यांना मन्वंतर असं म्हणतात..
सध्या आपलं सातवं मन्वंतर चालू आहे त्याचं नाव ' *वैवस्वत* ' आधुनिक विज्ञानाच्या मतेही पृथ्वी सध्या तिच्या पन्नाशीत आहे..
त्यावेळी ' *चाक्षूष* ' मन्वंतर होतं.. प्रलय होऊन त्याचाच नाश होणार होता..

Youtube: https://youtube.com/@-chotyanchyagoshti?si=f1kt330jErVTARio

Image credits: https://www.bvashram.org/manu-and-the-great-deluge/ ; http://www.srigaurangashram.in/Sri%20Matsya%20Avatar.html;

BG Music: Santoor and Tabla at Assi Ghat, Varanasi by Samuel Corwin | https://freemusicarchive.org/music/Samuel_Corwin


तुमच्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर पाठवा . त्यासाठी आमचा ईमेल address : chotyanchyagoshti@gmail.com

Marathi Story For Kids, लहान मुलांच्या गोष्टी, Chan Chan Marathi Goshti, Ajibaichya Goshti

#MarathiGoshti #MarathiStory #NewMarathiGoshti #marathipodcast #storytelling
#vishnuavatar #lordvishnu #matsyaQueries:
Marathi Katha
Marathi Goshti
Marathi stories
Kids stories in Marathi
छान छान गोष्टी
Pauranik katha
Pauranik goshti
Indian mythological stories in marathi
पौराणिक गोष्टी
Matsya Avatar Story 
मत्स्य अवतार भगवान विष्णु

तुम्हाला माहिती आहे का की आपली ही सृष्टी कशी निर्माण झाली ते.. ऐका तर‌ मग..🙂

सादरकर्ती: प्राची जोशी
कथा : वृंदा फडके

पौराणिक कालगणनेप्रमाणे सृष्टीच्या निर्मितीपासून अंतापर्यंतच्या काळाचे १४ भाग केले आहेत त्यांना मन्वंतर असं म्हणतात..
सध्या आपलं सातवं मन्वंतर चालू आहे त्याचं नाव ' *वैवस्वत* ' आधुनिक विज्ञानाच्या मतेही पृथ्वी सध्या तिच्या पन्नाशीत आहे..
त्यावेळी ' *चाक्षूष* ' मन्वंतर होतं.. प्रलय होऊन त्याचाच नाश होणार होता..

Youtube: https://youtube.com/@-chotyanchyagoshti?si=f1kt330jErVTARio

Image credits: https://www.bvashram.org/manu-and-the-great-deluge/ ; http://www.srigaurangashram.in/Sri%20Matsya%20Avatar.html;

BG Music: Santoor and Tabla at Assi Ghat, Varanasi by Samuel Corwin | https://freemusicarchive.org/music/Samuel_Corwin


तुमच्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर पाठवा . त्यासाठी आमचा ईमेल address : chotyanchyagoshti@gmail.com

Marathi Story For Kids, लहान मुलांच्या गोष्टी, Chan Chan Marathi Goshti, Ajibaichya Goshti

#MarathiGoshti #MarathiStory #NewMarathiGoshti #marathipodcast #storytelling
#vishnuavatar #lordvishnu #matsyaQueries:
Marathi Katha
Marathi Goshti
Marathi stories
Kids stories in Marathi
छान छान गोष्टी
Pauranik katha
Pauranik goshti
Indian mythological stories in marathi
पौराणिक गोष्टी
Matsya Avatar Story 
मत्स्य अवतार भगवान विष्णु

9 min