9 min

#Ep101《你千万要想开点儿》- Bạn tuyệt đối phải nghĩ thoáng một chút - Học tiếng Trung cùng Wang Long - Luyện nghe tiếng Trung - Luyện thi HSK - Tiếng Trung giao tiếp - Learn Chinese HSK - Teach Chinese HSK Học tiếng Trung cùng Wang Long - Learn Chinese with Wang Long

    • Language Learning

Chào mừng các bạn đến với bài số 101: #Ep101《你千万要想开点儿》- Bạn tuyệt đối phải nghĩ thoáng một chút - Học tiếng Trung cùng Wang Long - Learn Chinese with Wang Long

Các bạn cần thông tin sách có thể liên hệ với mình qua facebook.com/wangjunlong666 hoặc zalo 0386668836 nha ^^

Sau đây là Nội dung bài khóa:《你千万要想开点儿》

张勇的妈妈常参加一些公益活动。这天她到 “生活帮助热线” 值班, 刚上了一会儿班, 就已经接了两个电话了。听, 电话又响了。

张母: 你好, 这里是生活帮助热线。

姑娘: 你好, 我有很多话要说, 可不知道该怎么说。

张母: 随便说吧, 就像和朋友聊天一样, 想说什么就说什么。

姑娘: 我很痛苦, 我不知道该怎么办, 我想死。

张母: 别急, 有话慢慢说。

姑娘: 我和男朋友恋爱三年了, 可他现在要娶的新娘不是我。

张母: 他没说为什么吗?

姑娘: 没有他躲着我, 不见我。我不知道他为什么要这样对我。他太狠心了!

张母: 你还爱他, 是吗?

姑娘: 我不知道。

张母: 你很了解他吗?

姑娘: 以前我觉得我了解他, 可现在......

张母: 你千万要想开点儿, 这么一个你并不真正了解的人, 就是他求你嫁给他, 你还要考虑考虑呢。怎么能为他轻生呢?

姑娘: 我...... 我觉得自己在爱情上太失败了。

张母: 失败了可以再来, 可生命只有一次, 我们都要好好珍惜啊!

---

张勇的妈妈回到家, 看见丈夫又在抽烟呢。张勇的爸爸有心脏病和高血压, 不能抽烟, 可是他的烟瘾很大, 常常忍不住想抽。

张母: 别抽了, 抬了吧!

张父: 我刚抽上, 就让我把这根抽完了吧。

张母: 不行! 你不要命了?

张父: 一根, 就抽完这一根, 还不行吗?

张母: 不行!

张勇: 爸抽起烟来, 就跟烟筒一样。

张父: 烟筒? 儿子, 你也太夸张了!

张母: 你一根接着一根, 弄得满屋子都是烟雾, 不是烟筒是什么?

张雨: 爸, 我也劝您把烟戒了吧, 别抽了, 抽烟对您的身体不好。

张父: 可不抽烟, 我实在太难受了。

张雨: 给您戒烟糖吧。我买的, 听说很有效。

张父: 不吃, 吃糖我牙疼。

张雨: 爸, 这烟您真的不能再抽了。戒了吧!

---

张勇的全家在一起吃晚饭, 张雨连主食都没吃, 只吃了几口蔬菜就说吃饱了。

张母: 怎么了, 不舒服还是不好吃?

张勇: 妈, 这您还不明白, 肯定又是减肥呢!

张雨: 就你多嘴。

张母: 小雨, 我说你好好的, 减什么肥呀?

张雨: 妈, 夏天快到了, 胖了连衣服都没法儿穿。您就别管了。

张母: 我怎么能不管呢? 你这样下去, 会把身体弄坏的。

张雨: 可胖了不好也是您说的。上次您还劝楼下的李伯伯, 要注意节食, 别太胖了, 胖了容易得病。

张母: 你是真不懂还是装不懂, 李伯伯那么胖, 你能跟他比吗?

张勇: 妈, 您劝我姐没用, 得劝李放。肯定是男朋友喜欢苗条, 她才这么拼命节食的。

张雨: 行了, 吃你的吧。

张母: 小雨, 你别不听劝。

张雨: 不是我不听劝, 可是现在哪个姑娘不怕胖啊。

张母: (对丈夫) 你也说说她呀。

张父: 说也没用, 随她去吧。

---

Mẹ của Trương Dũng thường tham gia một vài hoạt động công ích. Hôm nay, bà ấy trực ban tại "đường dây nóng hỗ trợ cuộc sống", vừa vào làm được một lúc, đã nhận được 2 cuộc gọi rồi. Nghe đi, lại có điện thoại gọi đến rồi.

Bà Trương: Chào bạn, đây là "đường dây nóng hỗ trợ cuộc sống".

Cô gái: Chào chị. Tôi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không biết phải nói thế nào.

Bà Trương: Bạn cứ nói thoải mái đi, coi như là đang trò chuyện với bạn bè thôi, muốn nói gì thì cứ nói.

Cô gái

Chào mừng các bạn đến với bài số 101: #Ep101《你千万要想开点儿》- Bạn tuyệt đối phải nghĩ thoáng một chút - Học tiếng Trung cùng Wang Long - Learn Chinese with Wang Long

Các bạn cần thông tin sách có thể liên hệ với mình qua facebook.com/wangjunlong666 hoặc zalo 0386668836 nha ^^

Sau đây là Nội dung bài khóa:《你千万要想开点儿》

张勇的妈妈常参加一些公益活动。这天她到 “生活帮助热线” 值班, 刚上了一会儿班, 就已经接了两个电话了。听, 电话又响了。

张母: 你好, 这里是生活帮助热线。

姑娘: 你好, 我有很多话要说, 可不知道该怎么说。

张母: 随便说吧, 就像和朋友聊天一样, 想说什么就说什么。

姑娘: 我很痛苦, 我不知道该怎么办, 我想死。

张母: 别急, 有话慢慢说。

姑娘: 我和男朋友恋爱三年了, 可他现在要娶的新娘不是我。

张母: 他没说为什么吗?

姑娘: 没有他躲着我, 不见我。我不知道他为什么要这样对我。他太狠心了!

张母: 你还爱他, 是吗?

姑娘: 我不知道。

张母: 你很了解他吗?

姑娘: 以前我觉得我了解他, 可现在......

张母: 你千万要想开点儿, 这么一个你并不真正了解的人, 就是他求你嫁给他, 你还要考虑考虑呢。怎么能为他轻生呢?

姑娘: 我...... 我觉得自己在爱情上太失败了。

张母: 失败了可以再来, 可生命只有一次, 我们都要好好珍惜啊!

---

张勇的妈妈回到家, 看见丈夫又在抽烟呢。张勇的爸爸有心脏病和高血压, 不能抽烟, 可是他的烟瘾很大, 常常忍不住想抽。

张母: 别抽了, 抬了吧!

张父: 我刚抽上, 就让我把这根抽完了吧。

张母: 不行! 你不要命了?

张父: 一根, 就抽完这一根, 还不行吗?

张母: 不行!

张勇: 爸抽起烟来, 就跟烟筒一样。

张父: 烟筒? 儿子, 你也太夸张了!

张母: 你一根接着一根, 弄得满屋子都是烟雾, 不是烟筒是什么?

张雨: 爸, 我也劝您把烟戒了吧, 别抽了, 抽烟对您的身体不好。

张父: 可不抽烟, 我实在太难受了。

张雨: 给您戒烟糖吧。我买的, 听说很有效。

张父: 不吃, 吃糖我牙疼。

张雨: 爸, 这烟您真的不能再抽了。戒了吧!

---

张勇的全家在一起吃晚饭, 张雨连主食都没吃, 只吃了几口蔬菜就说吃饱了。

张母: 怎么了, 不舒服还是不好吃?

张勇: 妈, 这您还不明白, 肯定又是减肥呢!

张雨: 就你多嘴。

张母: 小雨, 我说你好好的, 减什么肥呀?

张雨: 妈, 夏天快到了, 胖了连衣服都没法儿穿。您就别管了。

张母: 我怎么能不管呢? 你这样下去, 会把身体弄坏的。

张雨: 可胖了不好也是您说的。上次您还劝楼下的李伯伯, 要注意节食, 别太胖了, 胖了容易得病。

张母: 你是真不懂还是装不懂, 李伯伯那么胖, 你能跟他比吗?

张勇: 妈, 您劝我姐没用, 得劝李放。肯定是男朋友喜欢苗条, 她才这么拼命节食的。

张雨: 行了, 吃你的吧。

张母: 小雨, 你别不听劝。

张雨: 不是我不听劝, 可是现在哪个姑娘不怕胖啊。

张母: (对丈夫) 你也说说她呀。

张父: 说也没用, 随她去吧。

---

Mẹ của Trương Dũng thường tham gia một vài hoạt động công ích. Hôm nay, bà ấy trực ban tại "đường dây nóng hỗ trợ cuộc sống", vừa vào làm được một lúc, đã nhận được 2 cuộc gọi rồi. Nghe đi, lại có điện thoại gọi đến rồi.

Bà Trương: Chào bạn, đây là "đường dây nóng hỗ trợ cuộc sống".

Cô gái: Chào chị. Tôi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không biết phải nói thế nào.

Bà Trương: Bạn cứ nói thoải mái đi, coi như là đang trò chuyện với bạn bè thôi, muốn nói gì thì cứ nói.

Cô gái

9 min