13 episodes

Þingmennirnir Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir og Óli Björn Kárason ræða málefni út frá stefnu Sjálfstæðisflokksins fyrir opnara, frjálsara og skemmtilegra samfélagi.

Áslaug og Óli Björ‪n‬ Áslaug og Óli Björn

  • News
  • 4.5 • 19 Ratings

Þingmennirnir Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir og Óli Björn Kárason ræða málefni út frá stefnu Sjálfstæðisflokksins fyrir opnara, frjálsara og skemmtilegra samfélagi.

  13. Náttúruvernd

  13. Náttúruvernd

  Við getum nálgast náttúruvernd frá mörgum hliðum. Siðferðilegum, þar sem skylda okkar er að skila landinu til næstu kynslóðar í ekki verra ástandi en við tókum við því. Tilfinningalegum, með vísan til fegurðar hins villta og ósnortna. Frá hlið lýðheilsu, með áherslu á heilbrigt umhverfi, aðgang að heilnæmu lofti, vatni og matvælum. Eða frá hlið efnahags. Náttúruvernd getur verið arðbær. Nnýting náttúrunnar og vernd hennar fara vel saman eins og Íslendingar hafa sýnt fram á með fiskveiðistjórnunarkerfinu. Þar tvinnast náttúruvernd og arðbær nýting í eitt. Íslensk ferðaþjónusta á allt sitt undir náttúruvernd. Hreint vatn og heilnæm matvæli verða aldrei að fullu metin til fjár, en eru ein undirstaða góðra lífskjara. Um þetta allt fjöllum við í dag.

  • 21 min
  12. Þriðji orkupakkinn

  12. Þriðji orkupakkinn

  Við fjöllum um vinsælasta pakkann í dag, þriðja orkupakkann, hvað er í honum og hvað er ekki í honum? Afhverju í ósköpunum erum við að leggja hann fram? Allt þetta og meira til í þessum þætti. Fleiri spurningar og svör má finna hér:

  • 23 min
  11. Sjávarútvegur

  11. Sjávarútvegur

  Íslendingum hefur tekist það sem fáum þjóðum hefur auðnast: Gert sjávarútveg að arðbærri atvinnugrein, sem nýtir auðlindir með sjálfbærum hætti. Hagkvæmni, byggð á skynsamlegu stjórnkerfi fiskveiða – kvótakerfi með framsali. Markviss markaðssókn, aukin gæði og betri nýting hráefnis hefur gert ríkissjóði mögulegt að leggja sérstakar byrðar á sjávarútveginn sem keppir við ríkisstyrkta keppinauta. Fjölmörg fyrirtæki sinna margvíslegri þjónustu við sjávarútveg. Glæsileg fyrirtæki, sem sum hver eru leiðandi á sínu sviði í heiminum, eiga rætur í þjónustu við veiðar og vinnslu. Afrakstur af samstarfi hátæknifyrirtækja og sjávarútvegs hefur skotið fleiri stoðum undir íslenskt efnahagslíf, aukið fjölbreytni og skapað þúsundir starfa. Framsækin hátæknifyrirtæki með vel menntuðu starfsfólki hafa orðið til vegna fjárfestinga sjávarútvegsfyrirtækja. Um þetta allt ræðum við að þessu sinni.  

  • 25 min
  10. Hvað er hægristefna ?

  10. Hvað er hægristefna ?

  Hvað er hægristefna? Fyrir hvað standa hægri menn? Þessum og fleiri spurningum um hugmyndafræði hægri stefnunnar svörum við. Um leið færum við rök fyrir því af hverju frelsi til athafna er mikilvægt og hvers vegna þjóðfélögum sem byggja á frelsi einstaklingsins vegnar best.

  • 22 min
  9. Af hverju nýsköpun ?

  9. Af hverju nýsköpun ?

  Nýsköpun er undanfari þeirra miklu tæknibreytinga sem við höfum séð og upplifað á síðustu árum. Við ræðum afhverju við leggjum áherslu á að verja fjármunum í nýsköpun og hvernig tækifærin felast í því að hvetja til þess að leggja áherslu á nýsköpun, rannsóknir og þróun. Hvort sem við lítum til einka- eða ríkisrekstursins. Þannig getum við fjölgað störfum, aukið framleiðni, hagsæld, kaupmátt og fjölgað stoðum atvinnulífsins.

  • 23 min
  8. Kjöt

  8. Kjöt

  Við ræðum um kjöt, ferskt og fryst, kampýlóbakter, sýklaónæmi, heilbrigði búfjárstofna, tækifæri íslenskra bænda, frelsi neytenda, forræðishyggju og allt þar á milli

  • 22 min

Customer Reviews

4.5 out of 5
19 Ratings

19 Ratings

Top Podcasts In News

Listeners Also Subscribed To