20 min

18: "Utlagd verksamhet kräver god styrning, riskhantering och intern kontroll" FI-podden

    • Business

Finansinspektörerna Katarina Nordström, Natalija Saviceva och Per Haaland berättar om de riktlinjer som gäller för utlagd verksamhet. Läs mer på fi.se/utlagdverksamhet

Finansinspektörerna Katarina Nordström, Natalija Saviceva och Per Haaland berättar om de riktlinjer som gäller för utlagd verksamhet. Läs mer på fi.se/utlagdverksamhet

20 min

Top Podcasts In Business