300 episodes

Rád počúvaš prednášky? Chceš rásť vo viere? Hľadáš odpovede na dôležité životné otázky? Toto je miesto pre teba.

Audio | CHCEMVIAC — Viac ako dáva tento svet… Slovenské evanjelizačné stredisko (evs.sk)

  • Christianity

Rád počúvaš prednášky? Chceš rásť vo viere? Hľadáš odpovede na dôležité životné otázky? Toto je miesto pre teba.

  Kdo je křesťan

  Kdo je křesťan

  Jedna z klíčových otázek je, kdo je křesťan. Různí lidé mají různé definice. Ale co o tom říká Bible? Přemýšlejme společně.

  • 21 min
  Aký Boh dopustí koronavírus?

  Aký Boh dopustí koronavírus?

  Odkiaľ sa vzalo zlo, utrpenie, smrť? Prečo tu je koronavírus? Nevyvracia existencia zla existenciu Boha? A Ak Boh existuje a je všemocný, prečo existuje zlo?

  • 18 min
  3 myšlienky o vďačnosti

  3 myšlienky o vďačnosti

  Pozeraj viac na to, čo máš, než na to čo nemáš. Porovnávanie sa, je zlodejom radosti. Ak stratíme postoj vďačnosti v modlitbe, stratíme pohľad na Boha.

  • 6 min
  Je ešte nejaká šanca?

  Je ešte nejaká šanca?

  Videnie proroka Ezechiela o suchých kostiach bolo nepríjemné, ale malo šokovať a vzbudiť nádej. Nieslo jasné posolstvo: Boh môže oživiť to, čo je mŕtve. Kresťania si to potrebujú stále pripomínať, aby nestratili nádej. Ale musíme byť poslušní ako Ezechiel. Boh oživuje, ale my sme tu na to, aby sme hovorili Božie slovo.

  • 15 min
  Štedrosť, ktorá prekvapuje, vyrušuje a prináša požehnanie!

  Štedrosť, ktorá prekvapuje, vyrušuje a prináša požehnanie!

  Príbeh zvláštneho činu Márie, ktorá prejavila voči Ježišovi úžasnú vďačnosť a štedrosť, nás učí prekvapujúce, vyrušujúce ale aj žehnajúce veci.

  • 21 min
  Ako sa modlit v ťažkých časoch?

  Ako sa modlit v ťažkých časoch?

  Nachádzame sa v neistej a nestálej situácii. Ako sa modliť? Ako pristupovať k Bohu?

  • 7 min

Listeners Also Subscribed To