2 episodi

کانال من بیشتر راجب کتاب های صوتی موفقیت و کسب و کار و کار آفرینی و روانشناسی است

‌‌مریم بابایی مریم بابایی

  • Salute e benessere

کانال من بیشتر راجب کتاب های صوتی موفقیت و کسب و کار و کار آفرینی و روانشناسی است

  کتاب صوتی نیروی حال

  کتاب صوتی نیروی حال

  در این پادکست قسمتی از کتاب نیروی حال را برایتان میخوانم.
  درباره کتاب:
  این کتاب ژرف و ساده و شیوا،زندگی میلیون ها نفر را در سراسر جهان دگرگون کرده است.تو هم می‌توانی یکی از آن ها باشی!

  • 2 min
  کتاب صوتی نیروی حال

  کتاب صوتی نیروی حال

  در این پادکست قسمتی از کتاب نیروی حال را برایتان میخوانم.
  درباره کتاب:
  این کتاب ژرف و ساده و شیوا،زندگی میلیون ها نفر را در سراسر جهان دگرگون کرده است.تو هم می‌توانی یکی از آن ها باشی!

  • 2 min

Top podcast nella categoria Salute e benessere