43 min

#9 – Taith Astudio’r Academi Amaeth (Iau) i Wlad yr Iâ Ear to the Ground / Clust i'r Ddaear

    • Economia

Dilynwch yr Academi Amaeth Iau wrth iddynt edrych ar amaethyddiaeth ac arallgyfeirio ar ffermydd yng Ngwlad yr Iâ. Ymhlith yr uchafbwyntiau mae ymweliad â gwesty fferm, fferm laeth a defaid, fferm domato, lladd-dy a chyfarfod ag asiantaeth farchnata “Icelandic Lamb”.

Dilynwch yr Academi Amaeth Iau wrth iddynt edrych ar amaethyddiaeth ac arallgyfeirio ar ffermydd yng Ngwlad yr Iâ. Ymhlith yr uchafbwyntiau mae ymweliad â gwesty fferm, fferm laeth a defaid, fferm domato, lladd-dy a chyfarfod ag asiantaeth farchnata “Icelandic Lamb”.

43 min

Top podcast nella categoria Economia