18 episodi

Ear to the Ground’ is a brand-new podcast, the first of its kind to be available in both Welsh and English, that will share technical information, advice, support and inspiration to the farming community in Wales.

Mae “Clust i’r Ddaear” yn bodlediad newydd sbon, y cyntaf o’i math i fod ar gael yn Gymraeg a Saesneg, fydd yn rhannu gwybodaeth dechnegol, cyngor, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth i’r gymuned amaeth yng Nghymru.

Ear to the Ground / Clust i'r Ddaear Farming Connect

  • Economia

Ear to the Ground’ is a brand-new podcast, the first of its kind to be available in both Welsh and English, that will share technical information, advice, support and inspiration to the farming community in Wales.

Mae “Clust i’r Ddaear” yn bodlediad newydd sbon, y cyntaf o’i math i fod ar gael yn Gymraeg a Saesneg, fydd yn rhannu gwybodaeth dechnegol, cyngor, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth i’r gymuned amaeth yng Nghymru.

  #9 – Junior Agri Academy Study Visit to Iceland

  #9 – Junior Agri Academy Study Visit to Iceland

  Follow the Junior Agri Academy as they take a look at agriculture and farm diversification in Iceland. Highlights include a visit to a farm hotel, a mixed dairy and sheep farm, a tomato farm, a slaughterhouse and a meeting with the Icelandic Lamb marketing agency.

  • 42 min
  #9 – Taith Astudio’r Academi Amaeth (Iau) i Wlad yr Iâ

  #9 – Taith Astudio’r Academi Amaeth (Iau) i Wlad yr Iâ

  Dilynwch yr Academi Amaeth Iau wrth iddynt edrych ar amaethyddiaeth ac arallgyfeirio ar ffermydd yng Ngwlad yr Iâ. Ymhlith yr uchafbwyntiau mae ymweliad â gwesty fferm, fferm laeth a defaid, fferm domato, lladd-dy a chyfarfod ag asiantaeth farchnata “Icelandic Lamb”.

  • 43 min
  #8 - Erw Fawr Demonstration Farm, Holyhead, Anglesey

  #8 - Erw Fawr Demonstration Farm, Holyhead, Anglesey

  In this episode we visit Erw Fawr on Anglesey, which is one of Farming Connect’s new demonstration farms. We have the farmer Ceredig Evans and Farming Connect's Dairy technical officer Rhys Davies as company.

  • 19 min
  #8 - Fferm Arddangos Erw Fawr, Caergybi, Ynys Môn

  #8 - Fferm Arddangos Erw Fawr, Caergybi, Ynys Môn

  Yn y bennod hon, rydym yn ymweld â Fferm Erw Fawr yn Ynys Môn, sef un o ffermydd arddangos newydd Cyswllt Ffermio. Cawn gwmni Ceredig Evans, perchennog y fferm a Rhys Davies, Swyddog technegol llaeth Cyswllt Ffermio.

  • 23 min
  #7 – Growing Christmas Trees with David Phillips

  #7 – Growing Christmas Trees with David Phillips

  Growing Christmas Trees with David Phillips, Clearwell Farm, Cardiff

  • 20 min
  #7 – Tyfu Coed Nadolig gyda David Phillips

  #7 – Tyfu Coed Nadolig gyda David Phillips

  Tyfu Coed Nadolig gyda David Phillips, Fferm Clearwell, Caerdydd

  • 20 min

Top podcast nella categoria Economia