2 episodi

Gesa Ziemer - COMPLICITY A COLLECTIVE ACTION IN ARTS AND DAILY LIFE
Thuesday, February, 9th, 2010 at 7.00 p.m.
Cankarjev dom, M1

Complices are partners that jointly decide to plan and execute a crime. Yet complicities are also a legal practice among artists, entrepreneurs and scientists. Complicity is a temporary and yet obliging and intensive form of collaboration. Using images and texts, this contribution calls for an artistic mode of research in which dance, music, business and science are to jointly pursue a social and artistic phenomenon.


Gesa Ziemer is professor of Cultural Theory and Aesthetics at the Zürich University of Arts. At HafenCity University Hamburg Dean and Co-Director of the new programme "Metropolitan Culture". Member of the advisory board of Steirischer Herbst Graz and PACT Zollverein Performing Arts
Choreografisches Zentrum Essen. www.gesa-ziemer.ch


SLO: Gesa Ziemer SOSTORILSTVO
SKUPNA AKCIJA V UMETNOSTI IN VSAKODNEVNEM ŽIVLJENJU
Torek, 9. februar, 19.00 Cankarjev dom, M1
Sostorilci so partnerji, ki se odločijo skupaj načrtovati in izvršiti kaznivo dejanje. Toda sostorilstvo je tudi zakonita praksa umetnikov, podjetnikov in znanstvenikov. Sostorilstvo je začasna, a obvezujoča in intenzivna oblika sodelovanja. Ta prispevek z uporabo podob in besedil poziva k umetniškemu načinu raziskovanja, v katerem naj ples, glasba, gospodarstvo in znanost skupaj zasledujejo družbeni in umetniški fenomen.
Gesa Ziemer je profesorica estetike in kulturne teorije na višji šoli za oblikovanje in umetnost v Zürichu. Na univerzi HafenCity v Hamburgu je predstojnica novega programa »Kultura metropole«. Je članica svetovalnega odbora festivala Steirischer Herbst Graz in centra za scenske umetnosti PACT Zollverein Performing Arts Choreografisches Zentrum Essen. WEB LINK: http://www.gesa-ziemer.ch

Gesa Ziemer - COMPLICITY A COLLECTIVE ACTION IN ARTS AND DAILY LIFE (SOSTORILSTVO SKUPNA AKCIJA V UMETNOSTI IN VSAKODNEVNEM radioCona, http://www.cona.si/radio

    • Filosofia

Gesa Ziemer - COMPLICITY A COLLECTIVE ACTION IN ARTS AND DAILY LIFE
Thuesday, February, 9th, 2010 at 7.00 p.m.
Cankarjev dom, M1

Complices are partners that jointly decide to plan and execute a crime. Yet complicities are also a legal practice among artists, entrepreneurs and scientists. Complicity is a temporary and yet obliging and intensive form of collaboration. Using images and texts, this contribution calls for an artistic mode of research in which dance, music, business and science are to jointly pursue a social and artistic phenomenon.


Gesa Ziemer is professor of Cultural Theory and Aesthetics at the Zürich University of Arts. At HafenCity University Hamburg Dean and Co-Director of the new programme "Metropolitan Culture". Member of the advisory board of Steirischer Herbst Graz and PACT Zollverein Performing Arts
Choreografisches Zentrum Essen. www.gesa-ziemer.ch


SLO: Gesa Ziemer SOSTORILSTVO
SKUPNA AKCIJA V UMETNOSTI IN VSAKODNEVNEM ŽIVLJENJU
Torek, 9. februar, 19.00 Cankarjev dom, M1
Sostorilci so partnerji, ki se odločijo skupaj načrtovati in izvršiti kaznivo dejanje. Toda sostorilstvo je tudi zakonita praksa umetnikov, podjetnikov in znanstvenikov. Sostorilstvo je začasna, a obvezujoča in intenzivna oblika sodelovanja. Ta prispevek z uporabo podob in besedil poziva k umetniškemu načinu raziskovanja, v katerem naj ples, glasba, gospodarstvo in znanost skupaj zasledujejo družbeni in umetniški fenomen.
Gesa Ziemer je profesorica estetike in kulturne teorije na višji šoli za oblikovanje in umetnost v Zürichu. Na univerzi HafenCity v Hamburgu je predstojnica novega programa »Kultura metropole«. Je članica svetovalnega odbora festivala Steirischer Herbst Graz in centra za scenske umetnosti PACT Zollverein Performing Arts Choreografisches Zentrum Essen. WEB LINK: http://www.gesa-ziemer.ch

Top podcast nella categoria Filosofia