54 episodi

نکته های یک دقیقه ای مجموعه ای است که در آن ها نکاتی در مورد راه اندازی، رشد و توسعه کسب و کار صحبت می شود.
برای دسترسی روزانه و سریعتر می توانید به اینستگرام به آیدی zionlogos مراجعه کنید و همچنین برای یادگیری بیشتر به بلاگ شخصیم به آدرس www.aminiranpanah.com مراجعه کنید.

One minute tips | نکته های یک دقیقه ای Amin IranPanah

  • Economia

نکته های یک دقیقه ای مجموعه ای است که در آن ها نکاتی در مورد راه اندازی، رشد و توسعه کسب و کار صحبت می شود.
برای دسترسی روزانه و سریعتر می توانید به اینستگرام به آیدی zionlogos مراجعه کنید و همچنین برای یادگیری بیشتر به بلاگ شخصیم به آدرس www.aminiranpanah.com مراجعه کنید.

  کیفیت خدماتت را بالا ببر

  کیفیت خدماتت را بالا ببر

  برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به وبلاگ شخصیم سر بزنید.  بلاگ:

  http://aminiranpanah.com/

  اینستگرام:

  https://instagram.com/_u/amin_iranpanah

  • 59 sec
  انتخاب درست در یادگیری و مطالعه

  انتخاب درست در یادگیری و مطالعه

  برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به وبلاگ شخصیم سر بزنید.  بلاگ:

  http://aminiranpanah.com/

  اینستگرام:

  https://instagram.com/_u/amin_iranpanah

  • 57 sec
  فرصت را بساز

  فرصت را بساز

  برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به وبلاگ شخصیم سر بزنید.  بلاگ:

  http://aminiranpanah.com/

  اینستگرام:

  https://instagram.com/_u/amin_iranpanah

  • 58 sec
  تنها مزیت رقابتی واقعی

  تنها مزیت رقابتی واقعی

  برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به وبلاگ شخصیم سر بزنید.  بلاگ:

  http://aminiranpanah.com/

  اینستگرام:

  https://instagram.com/_u/amin_iranpanah

  • 58 sec
  در یک موضوع متخصص نیستم

  در یک موضوع متخصص نیستم

  برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به وبلاگ شخصیم سر بزنید.  بلاگ:

  http://aminiranpanah.com/

  اینستگرام:

  https://instagram.com/_u/amin_iranpanah

  • 58 sec
  خودتان باشید

  خودتان باشید

  برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به وبلاگ شخصیم سر بزنید.  بلاگ:

  http://aminiranpanah.com/

  اینستگرام:

  https://instagram.com/_u/amin_iranpanah

  • 58 sec

Top podcast nella categoria Economia