5 episodes

LIVE IN THE MOMENT ...
لحظه به لحظه زندگی‌مون رو با #عشق زندگی کنیم ...

Moment - مومن‪ت‬ Moment Group

  • Science

LIVE IN THE MOMENT ...
لحظه به لحظه زندگی‌مون رو با #عشق زندگی کنیم ...

  Moment part4 Shadow - سایه

  Moment part4 Shadow - سایه

  موضوعاتی که به ترتیب در قسمت چهارم به آن‌ها پرداخته می‌شود:


  موبايل درون ما
  انواع سایه
  تکامل (سیاه و سفید)
  پذیرفتن سایه
  دانته (کمدی)
  تمرين لیست
  تمرين تصویرسازی هماهنگی دو نیمه

  • 22 min
  Moment part3 Alchemist - کیمیاگر

  Moment part3 Alchemist - کیمیاگر

  موضوعاتی که به ترتیب در قسمت سوم به آن‌ها پرداخته می‌شود:

  ساختار جهان (اثر پروانه‌ای – فراکتال)

  عالم اصغر عالم اکبر

  عصر یوگا (عصر طلا، نقره، مس و آهن)

  مرکز جهان

  نیاز (مازلو – جمادی – گیاهی – حیوانی – انسانی)

  فرآیند بازتاب دنیای درون به دنیای بیرون

  رسانه نابود کنندس

  لایک ورکر

  • 22 min
  Moment part2 Belief - باور

  Moment part2 Belief - باور

  موضوعاتی که به ترتیب در قسمت دوم به آن‌ها پرداخته می‌شود:

  باور چیست

  شبه علم

  کالبد هفت‌گانه

  صداهای ذهن

  شعور ذرات بنیادی

  کالبد سه‌گانه

  نظریه فروید خودآگاه و نیمه آگاه و ناخودآگاه

  یونگ پرسونا – ایگو خود – سایه – ناخوآگاه جمعی

  جایگاه باور

  چرا باید تغییر بدیم

  تمرین تغییر باورهای منفی

  • 30 min
  Moment part1 Life - زندگی

  Moment part1 Life - زندگی

  زندگی چیست؟ من کی هستم؟

  از كجا آمده‌ام، آمدنم بهر چه بود؟
  به كجا می‌روم آخر ننمایی وطنم؟

  • 20 min
  Moment intro - مقدمه

  Moment intro - مقدمه

  توضیحاتی پیرامون هدف مجموعه مومنت و محتوای تولید شده در این مجموعه می‌باشد.

  لحظه به لحظه زندگی‌مون رو با #عشق زندگی کنیم ...

  سایت مجموعه : ‌‌www.ismoment.ir

  • 3 min

Top Podcasts In Science