9エピソード

Het getijdengebed is een voortzetting van de lofzang van Christus, de hogepriester. Door het bidden van de psalmen wordt het gebed van Christus tot de Vader voortgezet door de kerk.

Gebed Radio Maria België

  • キリスト教

Het getijdengebed is een voortzetting van de lofzang van Christus, de hogepriester. Door het bidden van de psalmen wordt het gebed van Christus tot de Vader voortgezet door de kerk.

  Biddende moeders

  Biddende moeders

  Deze gebedsgroep wil zich speciaal verenigen met moeders en grootmoeders, om te bidden voor de kinderen. De bedoeling is, in volle overgave, onze kinderen, kleinkinderen of kinderen die ons toevertrouwd worden, toe te vertrouwen aan de Heer te midden van al onze zorgen en noden.
  “Houd nu op met huilen, droog je tranen. Al de moeite voor je kinderen wordt beloond: ze keren terug uit het land van de vijand, dat beloof Ik. Er is hoop voor je kinderen, ze komen terug naar hun eigen land”
  Jer. 31, 16-17
   

   

  • 1 時間14分
  Biddende Moeders

  Biddende Moeders

  Deze gebedsgroep wil zich speciaal verenigen met moeders en grootmoeders, om te bidden voor de kinderen. De bedoeling is, in volle overgave, onze kinderen, kleinkinderen of kinderen die ons toevertrouwd worden, toe te vertrouwen aan de Heer te midden van al onze zorgen en noden.
  “Houd nu op met huilen, droog je tranen. Al de moeite voor je kinderen wordt beloond: ze keren terug uit het land van de vijand, dat beloof Ik. Er is hoop voor je kinderen, ze komen terug naar hun eigen land”
  Jer. 31, 16-17
   
   

  • 1 時間12分
  Bidden met Sant’Egidio

  Bidden met Sant’Egidio

  Luister iedere woensdag om 20 uur naar het avondgebed vanuit Sint-Carolus-Borromeuskerk in Antwerpen op Radio Maria.

  • 27分
  Rozenkrans – Geheimen van het licht

  Rozenkrans – Geheimen van het licht

  Tijdens het bidden van de rozenkrans wordt het leven, het lijden en de verrijzenis van Jezus overwogen.  De doop van Jezus in de Jordaan. De openbaring van Jezus bij de bruiloft van Kana. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering. De wonderbaarlijke gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor. De instelling door Jezus van de Eucharistie

  • 23分
  Rozenkrans – Glorievolle geheimen

  Rozenkrans – Glorievolle geheimen

  Tijdens het bidden van de rozenkrans wordt het leven, het lijden en de verrijzenis van Jezus overwogen.  Jezus verrijst uit de doden. Jezus stijgt op ten hemel. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Maria wordt in de hemel opgenomen. Maria wordt in de hemel gekroond

  • 21分
  Rozenkrans – Droevige geheimen

  Rozenkrans – Droevige geheimen

  Tijdens het bidden van de rozenkrans wordt het leven, het lijden en de verrijzenis van Jezus overwogen.  Jezus bidt in doodsangst tot Zijn hemelse Vader. Jezus wordt gegeseld. Jezus wordt met doornen gekroond. Jezus draagt Zijn kruis naar de berg van Calvarië. Jezus sterft aan het kruis .

  • 24分

キリスト教のトップPodcast