37本のエピソード

Learn more Thai phrases and vocabulary with the correct pronunciation from our apps.

Learn Thai with Ling app!�‪�‬ Ling Learn Languages

  • 教育

Learn more Thai phrases and vocabulary with the correct pronunciation from our apps.

  Lesson 37: Thai Phrases For Emergencies

  Lesson 37: Thai Phrases For Emergencies

  Hello! Ananda from the Ling app is ready to teach you another lesson!!🐵

  This week's topic is 'Thai phrases for emergencies'  Wherever you go, there is always the unfortunate possibility for something to go wrong. You may find yourself in an emergency situation that will require you to ask for assistance. For that reason, I wanted to go over with you today some Thai phrases for emergencies.  Learn Thai with Ling app: https://lingapp.page.link/Dpfx  

  Blog: https://ling-app.com/th/thai-phrases-for-emergencies-you-should-know/

  Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLF3qNabrpqytGzvZLUipkqV4zCkdE5ndC

  Thai podcast: https://anchor.fm/learnthaiwithling

  Ling's Instagram: https://www.instagram.com/ling_app/   In this podcast, you will learn:  

  1. Emergency words 

  - ช่วยด้วย (chuuai-duuai): help 

  - หยุด (yùt): stop AND ระวัง (rá-wang): watch out 

  2. Emergency phrases

  - ช่วยฉันหน่อยได้ไหมคะ/ครับ (chûuai chán nɔ̀ɔi dâi-mái kà/kráp): Can you help me? 

  - กระเป๋าของฉันถูกขโมยค่ะ/ครับ (grà-bpǎo kɔ̌ɔng-chán tùuk kà-mooi kà/kráp): My bag got stolen. 

  - มีปั๊มใกล้ๆไหม (mii bpám glâi-glâi  mǎi): Is there a gas station around here? 

  - ฉันทำพาสปอร์ตหายค่ะ/ครับ (chán tam páat-sà-bpɔ̀ɔd hǎai kà/kráp): I lost my passport. 

  3. Helth emergency phrases

  - ฉันต้องการรถพยาบาล (chán dtɔ̂ɔng-gaan rót-pá-yaa-baan): I need an ambulance. 

  - ฉันเกิดอุบัติเหตุ (chán gə̀t ù-bàt-dtì-hèt): I had an accident. 

  - ฉันมีประกันสุขภาพ (chán mii bprà-gan-sùk-kà-pâap): I have health insurance. 

  - ฉันต้องการไปโรงพยาบาล (chán dtɔ̂ɔng-gaan bpai roong-pa-ya-baan): I want to go to the hospital.

  - ฉันต้องการพบหมอ (chán dtɔ̂ɔng-gaan pob mɔ̌ɔ): I want to see a doctor. 

  4. Emergency numbers 

  - 1155 (Tourist Police) 

  - 191 (Police - General Emergency Call)

  - 1554 (Ambulance And Rescue)

  - 199 (Fire Department)

  - 1860 (National Disaster Warning Centre)

  • 6分
  Lesson 36: Thai Phrases About Accommodation

  Lesson 36: Thai Phrases About Accommodation

  Hello! Anchisa from the Ling app is ready to teach you another lesson!!🐵

  This week's topic is 'Thai Phrases About Accommodation'  Cultural immersion is one of the many benefits of travel. Being in a different land, amongst different traditions is always a great experience. Language is one of the main cornerstones of this experience and of the culture, which is why learning Thai is such a useful skill for getting the most out of a stay in Thailand.   Learn Thai with Ling app: https://lingapp.page.link/Dpfx  

  Blog: https://ling-app.com/th/500-common-thai-phrases-for-travel/

  Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLF3qNabrpqytGzvZLUipkqV4zCkdE5ndC

  Ling's Instagram: https://www.instagram.com/ling_app/   In this podcast, you will learn:  

  1. Introduction 

  2. Accommodation = ที่พัก (tîi-pák) 

  3. Types of Accommodation In Thailand 

       Hotel = โรงแรม (roong-rɛɛm)

       Hostel = โฮสเทล (hos-tel)

       Guesthouse = เกสต์เฮาส์ (gaest-hao)

       Camping = แคมป์ปิ้ง (kaem-pping) 

  4. Useful sentenses  

      Are there rooms available? = มีห้องว่างไหม (mii hɔ̂ɔng wâng mǎi)

      How much does the room cost? = ห้องราคาเท่าไหร่คะ/ครับ (hɔ̂ɔng raa-kaa tâo-rài ká/kráp)

      Can you recommend a hotel? = คุณช่วยแนะนำโรงแรมหน่อยได้ไหม (kun chûuai nɛ́-nam roong-rɛɛm nòi dâi-mǎi)

      Is there a bed for a child/baby? = มีเตียงนอนสำหรับเด็กไหมคะ/ครับ (mii dtiiang-nɔɔn sǎm-ràp dèk mái ká/kráp)

      Do you have any cheaper rooms? = มีห้องถูกกว่านี้ไหมคะ/ครับ (mii hɔ̂ɔng tùuk gwàa níi mǎi ká/kráp)

      Do you provide transfers? = มีรถรับ-ส่งไหมคะ/ครับ (mii rot ráb-sòng mǎi ká/kráp)

  • 7分
  Lesson 35: Colors In Thai

  Lesson 35: Colors In Thai

  Hello! Ananda from the Ling app is ready to teach you another lesson!!🐵

  This week's topic is 'colors in Thai'  We taught you guys about color for each day in the week before. This time, let's learn the names of the color in Thai!   Learn Thai with Ling app: https://lingapp.page.link/Dpfx

  Blog: https://ling-app.com/th/names-of-colors-in-thai/

  Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLF3qNabrpqytGzvZLUipkqV4zCkdE5ndC

  Ling's Instagram: https://www.instagram.com/ling_app/   In this video, you will learn:  

  1. 'color' in Thai: สี (sǐi) 

  2. คุณชอบสีอะไรคะ/ครับ (kun sǐi chɔ̂ɔp à-rai ká/kráp) What color do you like? 

  3. light or dark color, you would say ‘ɔ̀ɔn’ (อ่อน) for light and ‘kêm’(เข้ม) for dark 

  4. Color names in Thai

  - สีแดง (sǐi-dɛɛng) Red 

  - สีส้ม (sǐi-sôm) Orange 

  - สีเหลือง (sǐi-lʉ̌ʉang) Yellow 

  - สีเขียวเข้ม (sǐi-kǐiao-kêm) Dark green 

  - สีเขียวอ่อน (sǐi-kǐiao-ɔ̀ɔn) Light green 

  - สีน้ำเงิน (sǐi-nám-ngəən) Blue 

  - สีฟ้า (sǐi-fáa) Light blue 

  - สีม่วง (sǐi-muang) Purple 

  - สีชมพู (sǐi-chom-puu) Pink 

  - สีน้ำตาล (sǐi-nám-dtaan) Brown 

  - สีดำ (sǐi-dam) Black 

  - สีขาว (sǐi-kǎo) White 

  - สีเทา (sǐi-tao) Grey 

  - สีครีม (sǐi-kriim) Cream 

  - สีทอง (sǐi-tong) Gold 

  • 5分
  Lesson 34: Halloween In Thai 👻 🇹🇭

  Lesson 34: Halloween In Thai 👻 🇹🇭

  Trick or treat, bags of sweets, Ling is here 🙀 

  This special time only comes once a year, so it's important to celebrate it in all of its scary glory.  Hello! It's Anchisa and Ananda from the Ling app again!🐵

  Another special episode Thai lesson on the topic of Halloween In Thai  Thailand has a culture of ghosts, spirits, and unexplained legends. Even though we don’t have a real celebration for Halloween day, but we adopt some of the cultures so Let’s say Thais enjoy Halloween too!   Learn Thai with Ling app: https://lingapp.page.link/Dpfx  

  Blog: https://ling-app.com/th/

  Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLF3qNabrpqytGzvZLUipkqV4zCkdE5ndC

  Ling's Instagram: https://www.instagram.com/ling_app/   In this video, you will learn:

  1. Thai vocabulary related to Halloween

      Halloween = วันฮาโลวีน (wan haa-loh-ween)

      Costume = ชุดแต่งกาย (chút dtàeng gaai)

      Candy 🍬 = ลูกกวาด / ลูกอม (lôok gwàat / lôok om)

      Haunted house = บ้านผีสิง (bâan  pĕe-sǐng)

      Devil = ปีศาจ (bpì-sàat)

  2. Type of ghosts /spirits in Thailand

  3. Common traditional Thai ghosts.

       Preta =  เปตร 

       Mae Nak Phra Ka Khong = แม่นาคพระโขนง

       Kra Sue = กระสือ

       Praai   = พราย

  • 9分
  Lesson 33: The Full Name Of Bangkok In Thai

  Lesson 33: The Full Name Of Bangkok In Thai

  Hello! Ananda from the Ling app is ready to teach you another lesson!!🐵

  This week's topic is 'The Full Name Of Bangkok  In Thai'  When it comes to the official name for 'Bangkok' in Thai, we see why it has become a widely shared fact. At 168 letters long!!! The name is recognized as the longest place name in the world. Well, let’s take a look in this video what is the full name of Bangkok in Thai.   Learn Thai with Ling app: https://lingapp.page.link/Dpfx 

  Blog: https://ling-app.com/th/bangkok-full-name/

  Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLF3qNabrpqytGzvZLUipkqV4zCkdE5ndC

  Ling's Instagram: https://www.instagram.com/ling_app/   In this podcast, you will learn:  

  1. Bangkok (บางกอก) 

  2. The full name of Bangkok in Thai 

  3. Meaning of each phrase in Thai 

  - กรุงเทพมหานคร (Krung Thep Mahanakhon): พระนครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนคร 

  - อมรรัตนโกสินทร์ (Amon Rattanakosin): เป็นที่สถิตของพระแก้วมรกต 

  - มหินทรายุธยา (Mahinthara Ayutthaya): เป็นนครที่ไม่มีใครรบชนะ 

  - มหาดิลกภพ นพรัตน์ราชธานีบูรีรมย์ (Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom): มีความงามอันมั่งคงและเจริญยิ่ง เป็นเมืองหลวงที่บริบูรณ์ด้วยแก้วเก้าประการน่ารื่นรมย์ยิ่ง 

   - อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต (Udomratchaniwet Mahasathan Amon Phiman Awatan Sathit): มีพระราชนิเวศใหญ่โตมากมาย เป็นวิมานเทพที่ประทับของพระราชาผู้อวตารลงมา 

  - สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์ (Sakkathattiya Witsanukam Prasit): ซึ่งท้าวสักกเทวราชพระราชทานให้ พระวิษณุกรรมลงมาเนรมิตไว้   The full name of Bangkok in Thai: กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์

  • 7分
  Lesson 32: Muay Thai Vocabulary

  Lesson 32: Muay Thai Vocabulary

  Hello! Ananda from the Ling app is ready to teach you another lesson!!🐵 

  This week's topic is 'Muay Thai vocabulary'  

  Muay Thai is one of the most popular sports in Thailand. Now Muay Thai is widespread internationally. Many tourists come to Thailand to join the Muay Thai course for a while. So, why don't we learn about vocabulary related to Muay Thai?  

  Learn Thai with Ling app: https://lingapp.page.link/Dpfx  

  Blog: https://ling-app.com/th/muay-thai-phrases-vocabulary/

  Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLF3qNabrpqytGzvZLUipkqV4zCkdE5ndC

  Instagram: https://www.instagram.com/ling_app/  In this podcast, you will learn:  

  1. Muay Thai posture vocabulary 

  - เตะ (dtaɛ̀ɛ) - to kick 

  - เตะเข่า (dtaɛ̀ɛ-kào) - axe heel kick 

  - กระโดดเตะ (grà-dot-dtaɛ̀ɛ) - jump kick 

  - ต่อย (dtɔ̀ɔi) - to box 

  - ศอก (sɔ̀ɔk) - elbow 

  - ศอกกลับคู่ (sɔ̀ɔk-glàp-kûu) - double elbow chop 

  - เข่าลอย (kào-lɔɔi) - flying knee 

  - เข่าโค้ง (kào-kóong) - curving knee strike 

  - ถีบข้าง (tìip-kâang) - sideways foot-thrust 

  - ถีบกลับหลัง (tìip-glàp-lǎng) - reverse foot-thrust 

  2. Other related words 

  - ไหว้ครู (wâi-kruu) - Ceremonial dance of Muay Thai 

  - สนามมวย (sà-nǎam-muai) - boxing stadium 

  - มุมแดง (mum-daeng) - the red corner 

  - มุมน้ำเงิน (mum-nám-ngern) - the blue corner 

  - นวม (nuam) - gloves 

  - ฟันยาง (fan-yaang) - mouthguard 

  • 5分

教育のトップPodcast

その他のおすすめ