9 episodes

Learning happens when we allow ourselves to be puzzled by things around us.
We believe somebody’s odd can be someone else’s normal, thus our goal with this show is to introduce you to the people and ideas that will help you open up your range of normals and odds, thereby unleashing our collective potential. Hope you enjoy the ride!

Oddly normal Van Nguyen

  • Philosophy
  • 5.0, 6 Ratings

Learning happens when we allow ourselves to be puzzled by things around us.
We believe somebody’s odd can be someone else’s normal, thus our goal with this show is to introduce you to the people and ideas that will help you open up your range of normals and odds, thereby unleashing our collective potential. Hope you enjoy the ride!

  Người Việt không gọi tôi là N****r

  Người Việt không gọi tôi là N****r

  Khi nguồn gốc và văn hoá của một cộng đồng người bị phá huỷ một cách hệ thống, hậu quả của nó kéo dài nhiều thế hệ. Và đôi khi họ rẽ vào những ngả đường không ai lường trước được.

  • 53 min
  Ngọng tiếng Việt

  Ngọng tiếng Việt

  Nếu như sáng tạo ngôn ngữ diễn ra rất tự nhiên, thì bảo tồn ngôn ngữ lại đòi hỏi nhiều nỗ lực để xác định giá trị thực sự cần được bảo tồn. Trong sáng ở kiểu hình, hay là ở nội dung? Ngọng tiếng Việt thì có còn trong sáng?

  • 1 hr 5 min
  Dù sao trái đất vẫn quay?

  Dù sao trái đất vẫn quay?

  Các cộng đồng người từng xuất hiện trên trái đất hầu như tất cả đều có tôn giáo. Là đấng toàn năng, hay là đặc tính của trí tuệ con người? Có vẻ tôn giáo đạt được hiệu quả tổ chức xã hội bởi nó sử dụng luôn những thứ có sẵn trong sinh học và tâm lý chúng ta.

  • 40 min
  "Ăn, Cầu nguyện, Yêu" bằng thuật toán

  "Ăn, Cầu nguyện, Yêu" bằng thuật toán

  Tương lai con người sẽ hiểu máy hay máy hiểu con người? Trước mỗi cuộc cách mạng, tranh cãi bao giờ cũng nổ ra xoay quanh các vấn đề đạo đức và bản chất giống loài.

  • 58 min
  Make-up, ăn gian, tiến hoá

  Make-up, ăn gian, tiến hoá

  Tại sao mỗi lần kinh tế khủng hoảng số lượng son Estée Lauder bán ra tăng vọt còn số lượng baby thì cứ giảm dần đều? Cán mốc 30 thì make-up thế nào cho hài hoà giữa chủ trương tập thể và hạnh phúc cá nhân?

  • 41 min
  Sống trong Simulation

  Sống trong Simulation

  Làm sao ta dám chắc rằng cuộc đời mình là thật chứ không phải ảo ảnh do kẻ khác tạo ra? Có phải chỉ có một thế giới biết mơ về những thế giới khác hay không? Sống trong thế giới giả lập (simulation) có gì vui?

  • 54 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
6 Ratings

6 Ratings

Top Podcasts In Philosophy