10エピソード

Opnames

Opnames - Hervormde Gemeente Wijk (bij Heusden) Kerkdienstgemist.nl

  • キリスト教

Opnames

  Hand. 28:1-10 + Filippenzen 4:1-5 + Titus 3:3-7

  Hand. 28:1-10 + Filippenzen 4:1-5 + Titus 3:3-7

  Opname van Hervormde Gemeente Wijk (bij Heusden)

  • 1 時間33分
  Joh. 1:1-18

  Joh. 1:1-18

  tekst Joh. 1 vers 11-13
  “Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.
  12Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;
  13die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn.

  Opname van Hervormde Gemeente Wijk (bij Heusden)

  • 1 時間42分
  Markus 1: 40-45

  Markus 1: 40-45

  Opname van Hervormde Gemeente Wijk (bij Heusden)

  Markus 1:40 En er kwam een melaatse naar Hem toe, die Hem smeekte en voor Hem op de knieën viel en tegen Hem zei: Als U wilt, kunt U mij reinigen.
  41. En Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem: Ik wil het, word gereinigd!

  Markus 1:41 En Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem: Ik wil het, word gereinigd!

  • 1 時間22分
  Bevestiging en afscheid ambtsdragers Joh. 2:1-12

  Bevestiging en afscheid ambtsdragers Joh. 2:1-12

  Opname van Hervormde Gemeente Wijk (bij Heusden)

  Johannes 2:5 Zijn moeder zei tegen de dienaars: Wat Hij ook tegen u zal zeggen, doe het.
  Johannes 2:5 Zijn moeder zei tegen de dienaars: Wat Hij ook tegen u zal zeggen, doe het.
  7Jezus zei tegen hen: Vul de watervaten met water. En zij vulden ze tot aan de rand.
  8En Hij zei tegen hen: Schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester; en zij brachten het.

  • 2 時間4分
  Gen. 12: 1-4 Gen. 15:1-6 Rom. 4:1-5 Zondag 7

  Gen. 12: 1-4 Gen. 15:1-6 Rom. 4:1-5 Zondag 7

  Opname van Hervormde Gemeente Wijk (bij Heusden)

  • 1 時間33分
  Lukas 12:13-21 en Jakobus 4

  Lukas 12:13-21 en Jakobus 4

  Tekst Jakobus 4:15 In plaats daarvan zou u moeten zeggen: Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen.
  Opname van Hervormde Gemeente Wijk (bij Heusden)

  • 1 時間22分

キリスト教のトップPodcast