82エピソード

Podcast by Peter Duijst

Samen Door De Bijbel Peter Duijst

  • キリスト教

Podcast by Peter Duijst

  God Leren Vertrouwen (Het geloofsleven van Abraham)

  God Leren Vertrouwen (Het geloofsleven van Abraham)

  Jes 51:1-3, Rom 4, Gen 12-22.

  Hebr 11.

  Overwinning bid ik je toe!

  • 52分
  Leven In Gods Nabijheid (Lighthouse Preek 18 December)

  Leven In Gods Nabijheid (Lighthouse Preek 18 December)

  Exodus 24, Psalm 24, Jakobus 4:1-5

  Naar Zijn Wil & Verlangen!

  • 54分
  Het Koninkrijk Beërven (SDDB) 1 Cor 10

  Het Koninkrijk Beërven (SDDB) 1 Cor 10

  1 Cor 10.

  Het Koninkrijk beërven is Hetzelfde als aankomen in het Beloofde land!

  In Gods koninkrijk Regeert alleen de Liefde, Rechtvaardigheid, Waarheid & Recht!

  Daar kan geen Afgoderij, Hoererij, Klagen en Negativiteit bij, daar moeten we als nieuwtestamentische gelovigen van verlost worden!

  Anders missen we het Koninkrijk.
  Onze redding staat vast, maar het Koninkrijk moet net als het Beloofde Land INGENOMEN worden.
  Strijd daarom de Goede Strijd en ren de Race met Volharding!

  • 1 時間48分
  Wederkomst Katwijk

  Wederkomst Katwijk

  Wederkomst Katwijk by Peter Duijst

  • 26分
  Preek Lighthouse 27 November (doopdienst) DE DOOD VERSLAGEN

  Preek Lighthouse 27 November (doopdienst) DE DOOD VERSLAGEN

  2 Tim 1:9-10
  Hebr 2:9-15

  • 24分
  Het Huwelijk (sddb)

  Het Huwelijk (sddb)

  1 Cor 7:1-40
  Efe 5:25-29
  1 Petr 3:1-7

  • 58分

キリスト教のトップPodcast


他のリスナーはこちらのサブスクリプションにも登録しています