33エピソード

Podcast Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovský Ján

Služby Božie | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Ján CZ ECAV Liptovský Ján

  • キリスト教

Podcast Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovský Ján

  Jediný skutočne reálny plán pre život (26. 1. 2020)

  Jediný skutočne reálny plán pre život (26. 1. 2020)

  Služby Božie 26. 1. 2020 - 3. nedeľa po Zjavení • Piesne: 327, 554, 200, 481, A 53 • Čítania: 2. Mojžišova 34, 4 – 10; Rímskym 12, 17 – 21; Matúš 8, 5 – 15 • Kázeň: Rímskym 12, 17 – 21 • Kazateľ: Peter Taját

  • 1 時間8分
  Ježiš a naše drobné problémy (19. 1. 2020)

  Ježiš a naše drobné problémy (19. 1. 2020)

  Služby Božie 19. 1. 2020 • 2. nedeľa po Zjavení • Piesne: 55, 307, 202, 521/1, A 54, 521/6 • Čítania: 1. Mojžišova 50, 15 – 21; Rímskym 12, 9 – 17; Ján 2, 1 – 11 • Kázeň: Ján 2, 1 – 11 • Kazateľ: Peter Taját

  • 56分
  Motivácia k radostnému kresťanskému životu (12. 1. 2020)

  Motivácia k radostnému kresťanskému životu (12. 1. 2020)

  Služby Božie 12. 1. 2020 • 1. nedeľa po Zjavení Piesne: 596, 57, 594, 46, A 60 • Čítania: 1. Mojžišova 28, 10 – 17; Rímskym 12, 1 – 8; Lukáš 2, 41 – 52 • Kázeň: Rímskym 12, 1 – 2 • Kazateľ: Peter Taját

  • 57分
  Veľké zdesenie alebo veľká radosť? (6. 1. 2020)

  Veľké zdesenie alebo veľká radosť? (6. 1. 2020)

  Služby Božie 6. 1. 2020 - Zjavenie Krista Pána mudrcom • Piesne: 32, 460, 36, 77, A 19 • Slávnostný žalm: Žalm 72, 1 - 3. 10 - 13. 19 • Evanjelium: Lukáš 11, 29 - 32 • Kázeň: Matúš 2, 1 - 12 • Kazateľ: Peter Taját

  • 59分
  V tom boji môžeš zvíťaziť (5. 1. 2020)

  V tom boji môžeš zvíťaziť (5. 1. 2020)

  Služby Božie - Nedeľa po Novom roku • Piesne: 72, 458, 298, A 18 • Piesne k Večeri Pánovej: 300, 301 • Čítania: Izaiáš 45, 5 – 7; Lukáš 2, 33 – 40 • Kázeň: 1. Timoteovi 6, 12 • Kazateľ: Peter Taját

  • 1 時間4分
  Služby Božie 1. 1. 2020

  Služby Božie 1. 1. 2020

  Nový rok • Piesne: 74, 70, 35, 355, 73, A 24 • Slávnostný žalm: Žalm 121, 1 - 8 • Evanjelium: Marek 9, 14 - 29 • Kázeň: Marek 9, 24 • Kazateľ: Peter Taját

  • 52分

キリスト教のトップPodcast