1 hr 42 min

Tối nay ăn gì (Part II‪)‬ Oddly normal

    • Philosophy

Cái sự ăn, thay vì mục tiêu gốc ban đầu là chuyển hóa thực phẩm thành năng lượng, đã có thêm một mục tiêu mới mà giờ thậm chí đã trở thành mục tiêu chính: chuyển hóa vật chất thành ý thức; chuyển hóa thực phẩm thành lối sống. Và cũng bởi vì ăn là lối sống, người ta nhìn vào cách ăn để so đo, phán xét.
Không có con bò nào cố đi thuyết phục sư tử ăn chay!
Order Đông-Lào ketchup tại Oddly normal merch store: https://oddly-podcast.com/store/

Cái sự ăn, thay vì mục tiêu gốc ban đầu là chuyển hóa thực phẩm thành năng lượng, đã có thêm một mục tiêu mới mà giờ thậm chí đã trở thành mục tiêu chính: chuyển hóa vật chất thành ý thức; chuyển hóa thực phẩm thành lối sống. Và cũng bởi vì ăn là lối sống, người ta nhìn vào cách ăn để so đo, phán xét.
Không có con bò nào cố đi thuyết phục sư tử ăn chay!
Order Đông-Lào ketchup tại Oddly normal merch store: https://oddly-podcast.com/store/

1 hr 42 min