16 episodes

Арттерапията е метод, който позволява една непосредствена  комуникация с вътрешния ни свят. Посредством рисунките всеки един от нас се изправя пред едно въображаемо огледало, а от там ни наблюдава не някой друг, а нашето собствено Аз. Карл Густав Юнг свързва Аз-а със съзнателни процеси и подчертава, че нашата психика се състои от множество елементи, в това число и несъзнавани съдържания. За това бихме могли да твърдим, че творческият диалог се води не само с Аз-а (Ich), но и с цялостната личност (Selbst), която като една окръжност обхваща съзнавано и несъзнавано в себе си.

Art Therapy Avgustina Stanoeva

  • Arts

Арттерапията е метод, който позволява една непосредствена  комуникация с вътрешния ни свят. Посредством рисунките всеки един от нас се изправя пред едно въображаемо огледало, а от там ни наблюдава не някой друг, а нашето собствено Аз. Карл Густав Юнг свързва Аз-а със съзнателни процеси и подчертава, че нашата психика се състои от множество елементи, в това число и несъзнавани съдържания. За това бихме могли да твърдим, че творческият диалог се води не само с Аз-а (Ich), но и с цялостната личност (Selbst), която като една окръжност обхваща съзнавано и несъзнавано в себе си.

  В граничното пространство между изкуство и терапия:
  Интегриране на арт-терапевтичния метод Хартиена Мозайка© в личния творчески процес Посредством примера с пластичните обекти от поредицата бих искала да покажа, че с отказа от ясно поставяне на граница между изкуство и терапия се отварят нови творчески пространства за преживяване и интегриране на лечебното измерение на изкуството в личния художествен процес. 
  Bourgeois, L. (2015). Strukturen des Daseins: Die Zellen. Ausstellungskatalog, herausgegeben von Julienne Lorz. München / London / New York: Stiftung Haus der Kunst und Prestel Verlag.Feilacher, J. (2005). Louise Bourgeois. Psychiatrie & Psychotherapie 2005, 1/2, 91-92. Springer Verlag.Haralampieff, K. (1971). Bulgarische Volksmärchen. Düsseldorf / Köln: Eugen Diederichs Verlag.Stanoeva, A. (2016). Bunte Lebensspuren: Kunsttherapeutische PapierMosaik Methode. Kunst & Therapie 2016/1, 56-63. Köln: Claus Richter Verlag.Stanoeva, A. (2017). Bunte Lebensspuren: das kunsttherapeutische PapierMosaik als Methode. In: C. Hamberger, M. Kahle, F. Strub & S. Gneist (Hrsg.). Bitte einsteigen! Fahrpläne und Reiseziele der Kunsttherapie, S. 145-151. Claus Richter Verlag.Stanoeva, A. (2019). Im Grenzbereich zwischen Kunst und Therapie. Eine Einbettung der kunsttherapeutischen PapierMosaik Methode in den eigenen künstlerischen Prozess. Kunst & Therapie 2019, 50-63. Köln: Claus Richter Verlag.Todorova, E. (2007). Bulgarian national embroidery. Sofia: PublishScieSet-Eco.

  • 30 min
  Четирите Елемента: Въздух

  Четирите Елемента: Въздух

  Въздухът свързва всички живи същества, растения, животни и хора, съвместно ние осигуряваме кръговрата в природата. Елементът въздух е един посредник в обмена, нещо, което свързва небето и земята, както и живите организми по между им. Символично се свързва с комуникация и общуване, с мисълта и духовния ни живот. Въздухът носи обновление и предизвиква движение. 

  • 20 min
  Четирите Елемента: Огън

  Четирите Елемента: Огън

  Огънят възниква при превръщането на материята в енергия. Като елемент огънят е много интензивен, може да бъде преживян положително, инициирайки, трансформирайки, носейки нещо ново. Но също така може да бъде и разрушителен и унищожителен под формата на пожари или изригване на вулкани. Думи, които свързваме с елемента огън: енергия, темперамент, жизненост, смелост, личност, индивидуалност, успех, фокус, цели, действие, активност, автономност, мотивация, издръжливост, талант, потенциал, вдъхновение, страст, трансформация.

  • 16 min
  Четирите Елемента: Вода

  Четирите Елемента: Вода

  Психологически водата се свързва с нашите душевните преживявания, с мечтите и фантазиите, с чувствата и копнежите. Водата също така се свързва и с несъзнаваното. Цветът на водата се дължи до голяма степен на отраженията в нея. Символично погледнато, това е елементът, който служи като огледало и който отразява нас и света около нас. 

  • 14 min
  Четирите Елемента: Земя

  Четирите Елемента: Земя

  Символът земя стои конкретно за материята, това е нещо фиксирано, здраво, устойчиво и трайно, което може да бъде физически усетено и докоснато. Това е грубата материя и включва: пръст, пясък, скали, камъни, но също така и минерали, кристали. Невидими за окото са всички малки частици материя, които са се натрупвали през вековете в структурата на земята, носещи различна информация и съдържащи различни химични елементи. Земята е тясно свързана с образа на майката и жената, създателката от която произлиза живота - раждаща, даваща живот и закрила, изхранваща, грижеща се и любяща. 

  • 14 min
  Гизела Шмеер: Методът на резонансното изображение

  Гизела Шмеер: Методът на резонансното изображение

  Методът на резонансното изображение е арт терапевтичен метод, който се прилага в групи, най-често при обучения, супервизия или при тиймбилдинг в колективи. Той ясно и нагледно ни показва как можем да интегрираме картините в рамките на груповата динамика. Методът на Гизела Шмеер използва факта, че съвсем изненадващо непредвидени съдържания биват задвижени и изразени в спонтанни рисунки. Резонансните изображения, казва авторката, са винаги една непосредствена реакция на случващото се в групата. Спонтанната бърза скица с черен писец или флумастер на малък формат бяла хартия може да бъде създадена в три посоки -  като реакция на тема или поведение на друг участник в групата или като реакция на груповата динамика.
  Schmeer, Gisela (2006). Die Resonanzbildmethode - Visuelles Lernen in der Gruppe. Stuttgart: Klett-Cotta

  • 16 min

Top Podcasts In Arts

សៀវភៅ​សំឡេង​​៚
Alejandro Nava
សមាគមសាលាត្រាជូ - Sala Traju Association
អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា RNK
Nicole Hill - Horizon Found Photography Education
Ismaaciil C Ubax

You Might Also Like