10분

Đất Vườn Là Gì- Xu hướng đầu tư sau dịch-Tâm Sự Nhà Đất #13 Tâm Sự Nhà Đất

    • 비즈니스

Đất vườn còn là vấn đề tranh cãi và nhiều khái niệm mới lạ, hậu Covid những vùng ven bắt đầu là tâm điểm đầu tư hấp dẫn. Đất vườn cũng không ngoại lệ, mời quý vị lắng nghe podcast kỳ này nhé.

Đất vườn còn là vấn đề tranh cãi và nhiều khái niệm mới lạ, hậu Covid những vùng ven bắt đầu là tâm điểm đầu tư hấp dẫn. Đất vườn cũng không ngoại lệ, mời quý vị lắng nghe podcast kỳ này nhé.

10분

인기 비즈니스 팟캐스트