에피소드 3개

Đây không phải là kênh chính thức (unofficial) của Giáo Hội các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.

Xin truy cập website chính thức (official) của Giáo Hội các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô: https://www.churchofjesuschrist.org/study?lang=vie

Và xin truy cập kênh Youtube chính thức (official) của Giáo Hội các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô: https://www.youtube.com/c/churchofjesuschrist
Hoặc: https://www.youtube.com/channel/UCI3Po3_kcBKAQ58zhFUpyMQ

Các anh chị em có thể truy cập kênh Youtub Đọc Sách Mặc Môn: https://www.youtube.com/channel/UCV75DdOpRN12NMhlRpkECVw/

Đọc Sách Mặc Môn Tien Nguyen

  • 예술

Đây không phải là kênh chính thức (unofficial) của Giáo Hội các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.

Xin truy cập website chính thức (official) của Giáo Hội các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô: https://www.churchofjesuschrist.org/study?lang=vie

Và xin truy cập kênh Youtube chính thức (official) của Giáo Hội các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô: https://www.youtube.com/c/churchofjesuschrist
Hoặc: https://www.youtube.com/channel/UCI3Po3_kcBKAQ58zhFUpyMQ

Các anh chị em có thể truy cập kênh Youtub Đọc Sách Mặc Môn: https://www.youtube.com/channel/UCV75DdOpRN12NMhlRpkECVw/

  Bài Học 3A: Nuôi Dưỡng Tình Yêu và Tình Bạn trong Hôn Nhân

  Bài Học 3A: Nuôi Dưỡng Tình Yêu và Tình Bạn trong Hôn Nhân

  Phần A: Củng Cố Hôn Nhân

  Sách: Mối Quan Hệ Hôn Nhân và Gia Đình

  Bài Học 3: Nuôi Dưỡng Tình Yêu và Tình Bạn trong Hôn Nhân


  Vợ chồng cần phải nuôi dưỡng tình yêu của nhau.
  Những cách biểu lộ tình cảm và sự ân cần giữ cho tình yêu và tinhf bạn tồn tại trong hôn nhân. 
  Sự âu yếm thích đáng trong hôn nhân là cách biểu lộ tình yêu. 
  Các cặp vợ chồng phải cố gắng có lòng bác ái, tình yêu thương thanh khiết của Đấng Ky Tô. 

  • 21분
  Bài Học 2A: Phát Triển Tình Đoàn Kết Trong Hôn Nhân

  Bài Học 2A: Phát Triển Tình Đoàn Kết Trong Hôn Nhân

  Phần A: Củng Cố Hôn Nhân

  Sách: Mối Quan Hệ Hôn Nhân và Gia Đình

  Bài Học 2: "Phát Triển Tình Đoàn Kết trong Hôn Nhân"

  - Chúa truyền lệnh rằng vợ chồng phải là một. 

  - Vợ chồng phải quý trọng nhau với tư cách là hai người phối ngẫu bình đẳng.

  - Vợ chồng phải để cho những đặc tính và khả năng của cá nhận bổ túc cho nhau. 

  - Vợ chồng phải chung thuỷ với nhau. 

  Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=UrzCRLTRFW8&list=PLy9c6hsrSqIkw3fOxRwCzT_pkd__Z7zv-

  • 24분
  Bài Học 1A: Gia Đình là Trọng Tâm Kế Hoạch của Đấng Sáng Tạo

  Bài Học 1A: Gia Đình là Trọng Tâm Kế Hoạch của Đấng Sáng Tạo

  Phần A: Củng Cố Hôn Nhân

  Sách: Mối Quan Hệ Hôn Nhân và Gia Đình 

  Bài Học 1: "Gia Đình là Trọng Tâm Kế Hoạch của Đấng Sáng Tạo"

  - Các vị tiên tri ngày sau tuyên bố về tầm quan trọng vĩnh cửu của hôn nhân và gia đình.

  - Hôn nhân vĩnh cửu có thể mang niềm vui và các phước lành lớn lao trong cuộc sống này và trong suốt thời vĩnh cửu. 

  - Khoá học Mối Quan Hệ Hôn Nhân và Gia Đình này nhằm giúp chúng ta tìm ra niềm vui trong mối quan hệ gia đình của chúng ta. 

  - Nhà của chúng ta có thể là "một thiên thượng nhỏ" khi chúng ta xây dựng "trên đá của Đấng Cứu Chuộc."

  Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=UrzCRLTRFW8&list=PLy9c6hsrSqIkw3fOxRwCzT_pkd__Z7zv-

  • 24분

인기 예술 팟캐스트