8분

10 vị trí nhà phạm SÁT KHÍ xin đừng mua Tâm Sự Nhà Đất

    • 비즈니스

10 vị trí nhà phạm sát khí phong thủy xin đừng mua. Phong thủy nhà rất quan trọng, đó là tổ ấm gia đình, nơi hội tự năng lượng... Phong thủy tốt giúp nhà hòa thuận, làm ăn thuận buồm xuôi gió. Anh Chị hãy tránh mua nhà ở ở những vị trí này sẽ đỡ được phần nào.

10 vị trí nhà phạm sát khí phong thủy xin đừng mua. Phong thủy nhà rất quan trọng, đó là tổ ấm gia đình, nơi hội tự năng lượng... Phong thủy tốt giúp nhà hòa thuận, làm ăn thuận buồm xuôi gió. Anh Chị hãy tránh mua nhà ở ở những vị trí này sẽ đỡ được phần nào.

8분

인기 비즈니스 팟캐스트