14분

57. MẤT TẬP TRUNG | the age of abundance �‪�‬ Đừng Chạy Theo Số Đông 🎈

    • 철학

▶︎ Trong suốt hàng ngàn năm lịch sử, con người luôn phải đối mặt với sự thiếu thốn khan hiếm.

Kỹ năng đối mặt với sự khan hiếm của con người trở nên khá tốt.

Tuy nhiên, năm 2021, kẻ thù thực sự của con người không còn là sự khan hiếm, mà là sự DỒI DÀO thừa thãi—đây là thứ mà phần lớn chúng ta không có sự chuẩn bị.

Đối mặt với đại dương thừa thãi, bạn bị quật hết bên nọ đến bên kia. Mãi không bơi được.

RADIO sẽ cho bạn câu trả lời để bạn có những ngày sắp tới tập trung, ý nghĩa và dễ dàng hơn.

▶︎ Trong suốt hàng ngàn năm lịch sử, con người luôn phải đối mặt với sự thiếu thốn khan hiếm.

Kỹ năng đối mặt với sự khan hiếm của con người trở nên khá tốt.

Tuy nhiên, năm 2021, kẻ thù thực sự của con người không còn là sự khan hiếm, mà là sự DỒI DÀO thừa thãi—đây là thứ mà phần lớn chúng ta không có sự chuẩn bị.

Đối mặt với đại dương thừa thãi, bạn bị quật hết bên nọ đến bên kia. Mãi không bơi được.

RADIO sẽ cho bạn câu trả lời để bạn có những ngày sắp tới tập trung, ý nghĩa và dễ dàng hơn.

14분