19분

60. CHUẨN GIÀU MỚI LÀ GÌ? | the new rich ☀‪︎‬ Đừng Chạy Theo Số Đông 🎈

    • 철학

▶︎ Chuẩn giàu mới và cũ là gì? 

Tại sao nhiều người vẫn bị mắc kẹt ở chuẩn giàu cũ? Tại sao THE NEW RICH mới là chân lý?

▶︎ Chuẩn giàu mới và cũ là gì? 

Tại sao nhiều người vẫn bị mắc kẹt ở chuẩn giàu cũ? Tại sao THE NEW RICH mới là chân lý?

19분