15분

61. BẠN CHỈ ĐƯỢC MANG THEO 3 THỨ | deep talk �‪�‬ Đừng Chạy Theo Số Đông 🎈

    • 철학

▶︎ Bạn không cảm thấy những thứ bạn đang có là đủ. Bạn tích lũy và nâng cấp vì bạn nghĩ chúng đều rất cần.

Kể cả những thứ bạn nghĩ là tốt cho bạn, phục vụ bạn.

Cho đến khi bạn có quá nhiều những thứ “tốt” và bạn phải đối mặt với việc lựa chọn một thứ “tốt” trong hàng ngàn các thứ “tốt” khác. Bạn hoàn toàn tê liệt.

Tưởng tượng bạn phải dọn đến một vùng đất mới và CHỈ được phép mang theo 3 thứ và bỏ lại tất cả. Bạn sẽ mang theo thứ gì?

▶︎ Bạn không cảm thấy những thứ bạn đang có là đủ. Bạn tích lũy và nâng cấp vì bạn nghĩ chúng đều rất cần.

Kể cả những thứ bạn nghĩ là tốt cho bạn, phục vụ bạn.

Cho đến khi bạn có quá nhiều những thứ “tốt” và bạn phải đối mặt với việc lựa chọn một thứ “tốt” trong hàng ngàn các thứ “tốt” khác. Bạn hoàn toàn tê liệt.

Tưởng tượng bạn phải dọn đến một vùng đất mới và CHỈ được phép mang theo 3 thứ và bỏ lại tất cả. Bạn sẽ mang theo thứ gì?

15분