에피소드 90개

Lời của cuộc sống, Tin tốt, Bài hát Tin Mừng - Ngôn ngữ chính tại Việt Nam // Words of Life, Good News, Gospel Song / In Major Languages in Vietnam

Lời của cuộc sống, Tin tốt, Bài hát Tin Mừng - Ngôn ngữ chính tại Việt Nam // Words of Life, Good News‪,‬ Tze-John Liu

  • 종교 및 영성

Lời của cuộc sống, Tin tốt, Bài hát Tin Mừng - Ngôn ngữ chính tại Việt Nam // Words of Life, Good News, Gospel Song / In Major Languages in Vietnam

  • video
  Tiếng Việt - "Lời mời để nhận biết Chúa Giêsu một cách cá nhân".3gp

  Tiếng Việt - "Lời mời để nhận biết Chúa Giêsu một cách cá nhân".3gp

  Vietnamese - "Invitation to know Jesus Personally".3gp

  • 5분
  • video
  Có một khao khát trong trái tim của chúng tôi dành cho bạn, O! Chúa tể.3gp

  Có một khao khát trong trái tim của chúng tôi dành cho bạn, O! Chúa tể.3gp

  There is a Longing in Our Hearts for You, O! Lord.3gp

  • 4분
  • video
  ==Lời của cuộc sống, Tin tốt, Bài hát Tin Mừng - Ngôn ngữ chính tại Việt Nam / Words of Life, Good News, Gospel Song / In Major Languages in Vietnam====

  ==Lời của cuộc sống, Tin tốt, Bài hát Tin Mừng - Ngôn ngữ chính tại Việt Nam / Words of Life, Good News, Gospel Song / In Major Languages in Vietnam====

  Con Đường Thương Khó - Via Dolorosa.mp4

  • 16분
  • video
  [1]."Chọn Giê-Xu Thôi"-Việt Nam Thánh ca.3gp

  [1]."Chọn Giê-Xu Thôi"-Việt Nam Thánh ca.3gp

  [1]."Choose Jesus" - Vietnam Hymn.3gp. // 1 Cô-rinh-tô 15 1 Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em Tin Lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy, 2 và nhờ đạo ấy, anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho; bằng không, thì anh em dầu có tin cũng vô ích. 3 Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; 4 Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh; 5 và Ngài đã hiện ra cho Sê-pha, sau lại hiện ra cho mười hai sứ đồ. 6 Rồi đó, cùng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn năm trăm anh em xem thấy, phần nhiều người trong số ấy hiện bây giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi. 7 Đoạn, Ngài hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho các sứ đồ. 8 Rồi lại, sau những người ấy, Ngài cũng hiện ra cho tôi xem, như cho một thai sanh non vậy. 9 Vì tôi là rất hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt bớ Hội thánh của Đức Chúa Trời. 10 Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. 11 Ấy vậy, dầu tôi, dầu các người khác, đó là điều chúng tôi giảng dạy, và là điều anh em đã tin.

  • 4분
  • video
  Thánh Andrew Dung Lạc [Lịch sử Công giáo tại Việt Nam]

  Thánh Andrew Dung Lạc [Lịch sử Công giáo tại Việt Nam]

  St. Andrew Dung Lac[History of Catholicism in Vietnam].mp4

  • 8분
  • video
  Xinh đẹp ca hiệp Việt Nam thông .mp4

  Xinh đẹp ca hiệp Việt Nam thông .mp4

  Beautiful Vietnamese Communion Hymn.mp4

  • 3분

인기 종교 및 영성 팟캐스트

청취자가 구독한 다른 콘텐츠