에피소드 19개

Mongolian nerd podcast-даа тавтай морил! Өөрчлөлтийг өнөөдрөөс өөрөөсөө гэж өөртөө өдөр бүр хэлэн өглөө бүрийг эрч хүч дүүрэн эхлүүлж байгаарай.

Бид бусдаас хүсдэг өөрчлөлтөө өөрсдөдөө хэвшүүлснээр илүү сайхан ирээдүйг бий болгох болно,

Өнөө үеийн залуусын нэгэн төлөөлөл учраас өөрийн дуу хоолой, үзэл бодлыг хүргэж байна.

Instagram: @zula___g
FB page: Mongolian nerd

Mongolian nerd Mongolian nerd

    • 사회 및 문화
    • 5.0, 3개의 평가

Mongolian nerd podcast-даа тавтай морил! Өөрчлөлтийг өнөөдрөөс өөрөөсөө гэж өөртөө өдөр бүр хэлэн өглөө бүрийг эрч хүч дүүрэн эхлүүлж байгаарай.

Бид бусдаас хүсдэг өөрчлөлтөө өөрсдөдөө хэвшүүлснээр илүү сайхан ирээдүйг бий болгох болно,

Өнөө үеийн залуусын нэгэн төлөөлөл учраас өөрийн дуу хоолой, үзэл бодлыг хүргэж байна.

Instagram: @zula___g
FB page: Mongolian nerd

사용자 리뷰

5.0/5
3개의 평가

3개의 평가

인기 사회 및 문화 팟캐스트

청취자가 구독한 다른 항목