에피소드 51개

📍 Tâm Lý Học Tuổi Trẻ được sáng lập với mục tiêu chia sẻ và góp phần nâng cao kiến thức tâm lý cho những người trẻ. Chúng mình mong muốn được tìm hiểu về tâm tư, tình cảm và cảm xúc của các bạn, để cùng lắng nghe, thấu hiểu và sẻ chia. Tâm Lý Học Tuổi Trẻ luôn hi vọng sẽ mang lại những năng lượng tích cực giúp các bạn phần nào có thể chữa lành vết thương tâm hồn trong mình.

📍 Follow Fanpage Tâm Lý Học Tuổi Trẻ tại https://www.facebook.com/tamlyhoctuoitre/ và Website YBOX.VN để đọc và cập nhật các bài viết mới mỗi ngày.

📍 Podcast được hỗ trợ phát hành bởi Waves.

Tâm Lý Học Tuổi Tr‪ẻ‬ YBOX

  • 과학
  • 5.0 • 1개의 평가

📍 Tâm Lý Học Tuổi Trẻ được sáng lập với mục tiêu chia sẻ và góp phần nâng cao kiến thức tâm lý cho những người trẻ. Chúng mình mong muốn được tìm hiểu về tâm tư, tình cảm và cảm xúc của các bạn, để cùng lắng nghe, thấu hiểu và sẻ chia. Tâm Lý Học Tuổi Trẻ luôn hi vọng sẽ mang lại những năng lượng tích cực giúp các bạn phần nào có thể chữa lành vết thương tâm hồn trong mình.

📍 Follow Fanpage Tâm Lý Học Tuổi Trẻ tại https://www.facebook.com/tamlyhoctuoitre/ và Website YBOX.VN để đọc và cập nhật các bài viết mới mỗi ngày.

📍 Podcast được hỗ trợ phát hành bởi Waves.

  51. Làm Gì Khi Bạn Chẳng Muốn Làm Gì? | TLHTT

  51. Làm Gì Khi Bạn Chẳng Muốn Làm Gì? | TLHTT

  Tâm Lý Học Tuổi Trẻ Podcast cảm ơn bạn vì đã dành thời gian lắng nghe.

  📍 Follow Fanpage Tâm Lý Học Tuổi Trẻ tại https://www.facebook.com/tamlyhoctuoitre/ và Website YBOX.VN để đọc và cập nhật các bài viết mới mỗi ngày.

  • 16분
  50. Thư Gửi Bạn Khi Bạn Cần Nhất | TLHTT

  50. Thư Gửi Bạn Khi Bạn Cần Nhất | TLHTT

  Tâm Lý Học Tuổi Trẻ Podcast cảm ơn bạn vì đã dành thời gian lắng nghe.

  Ca khúc trong tập podcast:

  JoshWoodward- MyFavoriteRegret

  📍 Follow Fanpage Tâm Lý Học Tuổi Trẻ tại https://www.facebook.com/tamlyhoctuoitre/ và Website YBOX.VN để đọc và cập nhật các bài viết mới mỗi ngày.

  • 11분
  49. Kỹ thuật quản lý căng thẳng do các nguyên nhân khác nhau | TLHTT

  49. Kỹ thuật quản lý căng thẳng do các nguyên nhân khác nhau | TLHTT

  Tâm Lý Học Tuổi Trẻ Podcast cảm ơn bạn vì đã dành thời gian lắng nghe.

  Ca khúc trong tập podcast:

  JoshWoodward- BorderBlaster

  📍 Follow Fanpage Tâm Lý Học Tuổi Trẻ tại https://www.facebook.com/tamlyhoctuoitre/ và Website YBOX.VN để đọc và cập nhật các bài viết mới mỗi ngày.

  • 16분
  48. Hãy Nghe Bài Này Vào Những Khoảnh Khắc Tồi Tệ Nhất Của Cuộc Đời Bạn | TLHTT

  48. Hãy Nghe Bài Này Vào Những Khoảnh Khắc Tồi Tệ Nhất Của Cuộc Đời Bạn | TLHTT

  Tâm Lý Học Tuổi Trẻ Podcast cảm ơn bạn vì đã dành thời gian lắng nghe.

  Ca khúc trong tập podcast:

  JoshWoodward- SleepyThought

  📍 Follow Fanpage Tâm Lý Học Tuổi Trẻ tại https://www.facebook.com/tamlyhoctuoitre/ và Website YBOX.VN để đọc và cập nhật các bài viết mới mỗi ngày.

  • 14분
  47. Đời Buồn Chỉ Tại Chính Mình Không Vui | TLHTT

  47. Đời Buồn Chỉ Tại Chính Mình Không Vui | TLHTT

  Tâm Lý Học Tuổi Trẻ Podcast cảm ơn bạn vì đã dành thời gian lắng nghe.

  Ca khúc trong tập podcast:

  JoshWoodward- AlreadyThere

  📍 Follow Fanpage Tâm Lý Học Tuổi Trẻ tại https://www.facebook.com/tamlyhoctuoitre/ và Website YBOX.VN để đọc và cập nhật các bài viết mới mỗi ngày.

  • 10분
  46. Có Phải Tình Yêu Vô Điều Kiện Tạo Nên Các Mối Quan Hệ Lành Mạnh? | TLHTT

  46. Có Phải Tình Yêu Vô Điều Kiện Tạo Nên Các Mối Quan Hệ Lành Mạnh? | TLHTT

  Tâm Lý Học Tuổi Trẻ Podcast cảm ơn bạn vì đã dành thời gian lắng nghe.

  Ca khúc trong tập podcast:

  JoshWoodward- SoftOrangeGlow

  📍 Follow Fanpage Tâm Lý Học Tuổi Trẻ tại https://www.facebook.com/tamlyhoctuoitre/ và Website YBOX.VN để đọc và cập nhật các bài viết mới mỗi ngày.

  • 12분

사용자 리뷰

5.0/5
1개의 평가

1개의 평가

인기 과학 팟캐스트

추천 항목