에피소드 100개

Học lời thoại tiếng Hàn thông qua những bộ phim đã và đang được chiếu tại Hàn Quốc và được nhiều khán giả mến mộ.

KBS WORLD Radio Tiếng Hàn qua phim ảnh KBS WORLD Radio

    • 교육
    • 5.0, 1개의 평가

Học lời thoại tiếng Hàn thông qua những bộ phim đã và đang được chiếu tại Hàn Quốc và được nhiều khán giả mến mộ.

사용자 리뷰

5.0/5
1개의 평가

1개의 평가

인기 교육 팟캐스트

청취자가 구독한 다른 항목