50 episodes

Věnujeme se osobnostem a dějinným událostem nejen z českého prostředí.

Historie Plus Český rozhlas

  • History

Věnujeme se osobnostem a dějinným událostem nejen z českého prostředí.

  Osudová rozhodnutí Edvarda Beneše

  Osudová rozhodnutí Edvarda Beneše

  Edvard Beneš se zasloužil o stát – to je zákon. Málokterý politik svými rozhodnutími určoval ve 20. století směr Československa tak, jako právě dlouholetý ministr zahraničí první republiky, druhý československý prezident a hlavní představitel hned dvou odbojů. Jeho osudové volby ovlivňují českou společnost dodnes.

  • 25 min
  Řekni mi, co jíš aneb Dějiny očima Magdaleny Dobromily Rettigové

  Řekni mi, co jíš aneb Dějiny očima Magdaleny Dobromily Rettigové

  „Řekni mi, co jíš, a já ti řeknu, kdo jsi“. Autorem tohoto výroku byl francouzský revolucionář, právník, myslitel, ale hlavně milovník dobrého jídla a pití Jean Anthelme Brillat-Savarin. V pořadu Historie Plus na ten citát tak trochu navazuji. Zjišťuji, co jedli naši předci v 19. století, co to vypovídalo o jejich postavení ve společnosti, životním stylu a povaze.

  • 25 min
  Židé na Holešovsku a záhadné nápisy v kurovické tvrzi

  Židé na Holešovsku a záhadné nápisy v kurovické tvrzi

  Židovská komunita byla po dlouhá staletí nedílnou součástí společnosti také na Moravě. Přestože přístup zemských vládců i šlechty k této vrstvě obyvatelstva byl proměnlivý, Židé tvořili důležitou složku hospodářského života především v menších městech. Pozornost si v tomto ohledu zaslouží i Holešov dnes ležící v okrese Kroměříž.

  • 25 min
  Zatímco muži bojovali na frontách 1. světové války, vybojovaly si ženy v zázemí volební právo

  Zatímco muži bojovali na frontách 1. světové války, vybojovaly si ženy v zázemí volební právo

  První světová válka dala ženám do rukou mocnou zbraň v boji o ženská práva. Mohly přejít od teorie k praxi. Zatímco muži bojovali, ženy přebíraly jejich práci. A úspěšně. Vojáci tak na bojištích nepřicházeli jen o své životy, ale také o svět v mužských rukou.

  • 25 min
  Šmelina a veksl. Nedílné součásti socialistického hospodářství

  Šmelina a veksl. Nedílné součásti socialistického hospodářství

  Komunistický režim plánoval vybudovat novou, lepší společnost: Nový člověk řídící se socialistickou morálkou nebude bažit po majetku a své zájmy podřídí celku. Centrálně řízená ekonomika zaručí sociální spravedlnost, uspokojí potřeb všech, zruší chudáky i boháče. Realita byla poněkud jiná.

  • 25 min
  Jsem dítě velezdrádce, vypráví Elena Bútorová, dcera Ladislava Novomeského

  Jsem dítě velezdrádce, vypráví Elena Bútorová, dcera Ladislava Novomeského

  Jak komunistický režim ovlivnil osudy dětí politických vězňů? A jak oni dnes hodnotí konání svých rodičů? Elena Bútorová, rozená Novomeská je jedinou dcerou intelektuála a slovenského povereníka pro školství a osvětu, tedy ministra, Ladislava Novomeského. Jako malá zažívala situace, které by jí mohli její vrstevníci jen těžko závidět.

  • 25 min

Top Podcasts In History

You Might Also Like