26 episodes

Biricik Sevgilimiz`e (SAV) iştiyakımız en büyük tesellimiz.

Naat Geceleri Çağlayan Dergisi

  • Music
  • 5.0 • 1 Rating

Biricik Sevgilimiz`e (SAV) iştiyakımız en büyük tesellimiz.

  Ummanlar Gibi / 2012

  Ummanlar Gibi / 2012

  Aç açabildiğin kadar sineni ummanlar gibi olsun
  İnançla geril, insana sevgi duy
  Kalmasın el uzatmadığın bir mahsun gönül
  ****
  Dünyada her kim varsa sevgiye muhtaç
  O’nun hayatını anlat bilsinki ilaç
  Aç herkese aç sineni onun gibi aç
  ****
  Sev kardeşim O güzelin gönlü ile sev
  Sev kardeşim Gül Yüzlü’nün sevgisiyle sev
  ****
  Aç açabildiğin kadar sineni ummanlar gibi olsun
  İnançla geril, insana sevgi duy
  Kalmasın el uzatmadığın bir mahsun gönül
  ****
  Gidenlere selam olsun birleri bin olsun
  Dağılalım tüm dünyaya her yer gül olsun
  Kılavuzun son peygamber gönlü şad olsun
  ****
  Git kardeşim o güzelin gül yolundan git
  Git kardeşim Gül Yüzlü’nün gül yolundan git
  ****
  Aç açabildiğin kadar sineni ummanlar gibi olsun
  İnançla geril, insana sevgi duy
  Kalmasın el uzatmadığın bir mahsun gönül

  • 2 min
  Tevfizname / 2012

  Tevfizname / 2012

  Hak şerleri hayr eyler
  Zan etme ki ğayr eyler
  Ârif ânı seyr eyler
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler…

  Sen Hakka tevekkül kıl
  Tefvîz it ve râhat bul
  Sabr eyle ve râzı ol
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler…

  Kalbin Âna berk eyle
  Tedbîrini terk eyle
  Takdîrini derk eyle
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler…

  Hallâk-ı Rahîm Oldur
  Rezzâk-ı Kerîm Oldur
  Fa’âl-i Hakîm Oldur
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler…

  Bil kâdî-i hâcâtı
  Kıl Âna münâcâtı
  Terk eyle murâdâtı
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler…

  Bir işi murâd etme
  Olduysa inâd etme
  Haktandır o red etme
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler…

  Hakkîn olıcak işler
  Boşdur gam u teşvişler
  Ol hikmetini işler
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler…

  Hep işleri fâikdır
  Birbirine lâyıkdır
  Neylerse muvâfıkdır
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler…

  Dilden gamı dûr eyle
  Rabbinle huzûr eyle
  Tefvîz-i ümûr eyle
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler…

  Sen adli zulüm sanma
  Teslim ol oda yanma
  Sabr et sakın usanma
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler…

  Deme şu niçin şöyle
  Yerincedir ol öyle
  Bak sonuna sabr eyle
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler…

  Hiç kimseye hor bakma
  İncitme gönül yıkma
  Sen nefsine yan çıkma
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler…

  Mü’min işi reng olmaz
  Âkıl huyu ceng olmaz
  Ârif dili teng olmaz
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler…

  Hoş sabr-ı cemîlimdir
  Takdîr-i kefîlimdir
  Allah kim vekîlimdir
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler…

  Her dilde Ânın adı
  Her canda Ânın yâdı
  Her kuladır imdâdı
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler…

  Nâçâr kalıcak yerde
  Nâgâh açar ol perde
  Dermân eder ol derde
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler…

  Her kuluna her ânda
  Geh kahr u geh ihsânda
  Her ânda O bir şânda
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler…

  Geh mu’tî u geh mânî’
  Geh dârr u gehî nâfî’
  Geh hâfid u geh râfî’
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler…

  Geh bay ider geh miskin
  Geh hurrem ü geh ğamgîn
  Geh şûh u gehî sengîn
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler...

  Geh ‘abdin ider ârif
  Geh eymen u geh hâif
  Her kalbi odır sârif
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler…

  Geh kalbini boş eyler
  Geh hulkını hoş eyler
  Geh ‘ışkına dûş eyler
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler…

  Az ye az uyu az iç
  Ten mezbelesinden geç
  Dil gülşenine gel göç
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler…

  Bu nâs ile yorulma
  Nefsinle dahî kalma
  Kalbinden ırağ olma
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler…

  Geçmişle geri kalma
  Müstakbele hem dalma
  Hâl ile dahî olma
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler…

  Her dem Ânı zikr eyle
  Zeyrekliği koy şöyle
  Hayrân-ı Hak ol söyle
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler…

  Gel hayrete dal bir yol
  Kendin unut Ânı bul
  Koy gafleti hâzır ol
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler…

  Her sözde nasîhat var
  Her nesnede zînet var
  Her işte ganîmet var
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler…

  Hep remz ü işârettir
  Hep ğamz ü beşâretdir
  Hep ayn-ı inâyetdir
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler…

  Her söyleyeni dinle
  Ol söyleteni anla
  Hoş eyle kabul canla
  Mevlâ görelim neyler
  Neylerse güzel eyler…

  Bil elsine-i halkı
  Aklâm-ı Hak ey...

  • 55 sec
  Ya Imama Ruslina / 2012

  Ya Imama Ruslina / 2012

  يا إمام الرسل ياسندی
  Yaa imaamar-rusli yaa sanadii

  أنت باب الله معتمدی
  Anta baabullaahi mu’tamadii

  فبدنياي وآخرتي
  Fabidunyaaya wa aakhirotii

  يا رسول الله خذ بيدی
  Yaa Rosuulallaahi khudz biyadii

  قسما بالنجم حين هوی
  Qosaman bin-najmi hiina hawaa

  ماالمعافا والسقيم سوا
  Maal mu’aafaa was-saqiimu sawaa

  فاخلع الگونين عنك سوی
  Fakhla’il kaunaini ‘anka siwaa

  حب مولی العرب والعجم
  Hubba maulaal ‘urbi wal ‘ajami

  سيد السادات من مضر
  Sayyidus-saadaati min mudlori

  غوث أهل البدو والحضر
  Ghoutsu ahlil badwi wal hadlori

  صاحب الأيات والسور
  Shoohibul aayaati was-suwari

  منبع الأحگام والحگم
  Manba’ul ahkaami wal hikami

  قمر طابت سريرته
  Qomarun thoobat sariirotuhu

  وسجاياه وسيرته
  Wa sajaayaahu wa siirotuhu

  صفوة الباری وخيرته
  Shofwatul baarii wa khiirotihi

  عدل أهل الحل والحرم
  ‘Ad-lu ahlil halli wal haromi

  مارأت عين وليس تری
  Maa ro-at ‘ainun wa laisa taroo

  مثل طه فی الوری بشرا
  Mitsla Thooha fiil waroo basyaron

  خير من فوق الثری أثرا
  Khoiru man fauqots-tsaroo atsroo

  طاهر الأخلاق والشيم
  Thoohirul akhlaaqi wasy-syiyami

  • 2 min
  Uyan Ey Gözlerim / 2012

  Uyan Ey Gözlerim / 2012

  Uyan ey gözlerim gafletten uyan
  Uyan uykusu çok gözlerim uyan
  Azrail'in kastı canadır inan
  Uyan ey gözlerim gafletten uyan
  Uyan uykusu çok gözlerim uyan
  Semâvâtın kapıların açarlar
  Alemlere rahmet suyun saçarlar
  Seherde kalkana hülle biçerler
  Uyan ey gözlerim gafletten uyan
  Uyan uykusu çok gözlerim uyan
  Seherde uyanırlar cümle kuşlar
  Dill-u dillerince tesbihe başlar
  Tevhid eyler dağlar, taşlar, ağaçlar
  Uyan ey gözlerim gafletten uyan
  Uyan uykusu çok gözlerim uyan
  Bu dünya fanidir sakın aldanma
  Mağrur olup tac-u tahta dayanma
  Yedi iklim benim diye güvenme
  Uyan ey gözlerim gafletten uyan
  Uyan uykusu çok gözlerim uyan
  Benim, murad kulun, suçumu affet
  Suçum bağışlayıp günahım ref'et
  Rasûl'ün sancağı dibinde haşret
  Uyan ey gözlerim gafletten uyan
  Uyan uykusu çok gözlerim uyan

  • 1 min
  Sayesi Düşmez Yere / 2012

  Sayesi Düşmez Yere / 2012

  Sâyesi düşmez yere bir böyle nahl-i Tûr'sun
  Mihr-i âlem-gîrsin baştan ayağa nûrsun
  Târik-ı gülzâr-ı âlem mâlik-i mülk-i adem
  Münkirine mahz-ı mâtem mü'minîne sûrsun
  Sensin ol şâh kim Süleymanlar kapında mûrdur
  On sekiz bin âleme hükmetmeye me'mûrsun
  El benim dâmen senin ey rahmeten li'l-âlemîn
  Şöhretim isyân benim sen afv ile meşhûrsun
  Pâdişâh-ı evvelin ü kıblegâh-ı âhirin
  Evvel ü âhir imâmü'l-enbiyâ mezkûrsun
  Yâ Resûlallah umarım diyesin rûz-i cezâ
  Gerçi cürmüm çoktur ammâ, Itrî'ya mağfûrsun!.

  • 6 min
  Sen Mevlayı Sevende / 2012

  Sen Mevlayı Sevende / 2012

  Sen Mevlayı sevende Mevla seni sevmez mi?
  Sen Mevla'yı sevende Mevla seni sevmez mi
  Rızasına ivende rızasını vermez mi
  Sen Hakk'ın kapusunda canlar feda eylesen
  Emrince hizmet kılsan Allah ecrin vermez mi

  Şer'-i Şerif yolunda havf-i Huda diline
  Ehl-Ullah'ın halinde Allah halin sormaz mı
  Variyyetin mahv edüp Kur'an yolunda gidüp
  Yar ile yaran olsan yarin yaver olmaz mı

  Derd ile cangahinda ateş yansa ahında
  Ah u feryadlar etsen derden derman vermez mi
  Canın canan elinde canan canın dilende
  Yarelensen yolunda yaran merhem urmaz mı

  LUTFİ’ye lutf-i Mevla rahm eyleye Te'ala
  Allah deyu çağırsan Kerîm kerem kılmaz mı
  Sen Mevla'yı sevende Mevla seni sevmez mi
  Rızasına ivende rızasını vermez mi

  Sen Hakk'ın kapusunda canlar feda eylesen
  Emrince hizmet kılsan Allah ecrin vermez mi
  Varlığın mahveylesen terk-i vücud eylesen
  Bu sahra-ı ademde yar yanma varmaz mı

  Şer-i Şerif yolunda Peygamberin halinde
  Allah desen dilende bin kez halin sormaz mı
  Derd ile can-gahından canan diye çağırsan
  Derdin derman ederler yaran merhem urmaz mı

  Sular gibi çağlasan Eyyüb gibi ağlasan
  Ciğer-gahın dağlasan ahvalini sormaz mı ;
  LUTFÎYA yari gözle can u gönülden sızla
  Dergaha dönder yüzün duan kabul olmaz mı

  • 2 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Music

You Might Also Like