100 episodes

Thai Counseling Psychologist Club Podcast มี 2 รายการคือ (1) Tuesday Circle: ล้อมวงสนทนา จิตวิทยาและชีวิต รายการที่ชวนสนทนาเรื่องจิตวิทยาในชีวิตประจำวัน ได้แรงบันดาลใจมาจาก Wednesday Circle ของ ​Sigmund Freud และ (2) Look Around: เหลียวมองเรื่องรอบตัว รายการที่ชวนคุณมามองเรื่องราวรอบตัวด้วยใจที่เปิดกว้างเพื่อเรียนรู้ชีวิตในแง่มุมที่แตกต่าง (3) Between the Rhymes รายการที่ชวนคุณมาสังเกตและทำความเข้าใจชีวิตผ่านบทเพลงที่หลากหลาย

Thai Counseling Psychologist Club TCPC

  • Mental Health

Thai Counseling Psychologist Club Podcast มี 2 รายการคือ (1) Tuesday Circle: ล้อมวงสนทนา จิตวิทยาและชีวิต รายการที่ชวนสนทนาเรื่องจิตวิทยาในชีวิตประจำวัน ได้แรงบันดาลใจมาจาก Wednesday Circle ของ ​Sigmund Freud และ (2) Look Around: เหลียวมองเรื่องรอบตัว รายการที่ชวนคุณมามองเรื่องราวรอบตัวด้วยใจที่เปิดกว้างเพื่อเรียนรู้ชีวิตในแง่มุมที่แตกต่าง (3) Between the Rhymes รายการที่ชวนคุณมาสังเกตและทำความเข้าใจชีวิตผ่านบทเพลงที่หลากหลาย

  Tuesday Circle Ep.83: ทำความเข้าใจและรับมือกับความผิดพลาดในชีวิต

  Tuesday Circle Ep.83: ทำความเข้าใจและรับมือกับความผิดพลาดในชีวิต

  ความผิดพลาด แม้เป็นเรื่องของอดีตที่ผ่านมาแล้ว แต่หลายกรณีก็ยังคงส่งผลกระทบต่อจิตใจในปัจจุบัน รวมถึงส่งผลให้กังวลไปถึงอนาคตได้อีกด้วย 
  Tuesday Circle ตอนนี้เราเสนอมุมมองเพื่อทำความเข้าใจและแนวทางการรับมือกับความผิดพลาด
  หมายเหตุ: การยกตัวอย่าง ไม่ได้เป็นการตัดสินว่าสิ่งนั้นคือความผิดพลาด แต่เป็นการยกตัวอย่างความคิดและความรู้สึกเฉพาะบุคคลเท่านั้น

  • 26 min
  Tuesday Circle Ep.82: รู้จักวิชาชีพจิตวิทยา - ตัวอย่างขอบเขตการทำงานของนักจิตวิทยาแต่ละสาขา

  Tuesday Circle Ep.82: รู้จักวิชาชีพจิตวิทยา - ตัวอย่างขอบเขตการทำงานของนักจิตวิทยาแต่ละสาขา

  รู้จักวิชาชีพจิตวิทยา EP นี้เราพูดถึงขอบเขตการทำงานของนักจิตวิทยาแต่ละสาขาแบบคร่าว ๆ ซึ่งขอบเขตนี้สะท้อนถึงที่มาที่ไปของชื่อสาขาวิชานั้น ๆ  สำหรับบุคคลทั่วไปอาจจะใช้เทปนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมว่าการบริการไหนที่เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะปัญหาของตนเอง

  • 21 min
  Tuesday Circle Ep.81: มุมมองและการร่วมมือในการทำงานระหว่างจิตแพทย์กับนักจิตวิทยา

  Tuesday Circle Ep.81: มุมมองและการร่วมมือในการทำงานระหว่างจิตแพทย์กับนักจิตวิทยา

  เราเคยได้พูดถึงความแตกต่างระหว่างจิตแพทย์กับนักจิตวิทยาไปแล้ว ครั้งนี้เราได้รับเกียรติจาก นพ. สมรักษ์ สันติเบ็ญจกุล มาแบ่งปันมุมมองคร่าว ๆ เรื่องแนวทางทำงานและการร่วมมือทำงานระหว่างสองวิชาชีพ

  • 18 min
  Tuesday Circle Ep.80: ลักษณะเฉพาะของสัมพันธภาพในการปรึกษา

  Tuesday Circle Ep.80: ลักษณะเฉพาะของสัมพันธภาพในการปรึกษา

  ก่อนหน้านี้เราเคยพูดถึงสัมพันธภาพในฐานะปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง (EP.57) ครั้งนี้เรานำเรื่องสัมพันธภาพมาขยายเพิ่มเติมในบริบทของกระบวนการปรึกษาว่ามีลักษณะเฉพาะอย่างไร แตกต่างจากสัมพันธภาพในบริบทอื่น ๆ อย่างไรบ้าง และจะเป็นประโยชน์ในกระบวนการอย่างไร พร้อมเสนอมุมมองสำหรับผู้ฟังทั่วไปที่ไม่ได้ทำงานเป็นนักจิตวิทยาหรือนักบำบัดด้วย เชิญรับฟังกันครับ

  • 26 min
  Tuesday Circle Ep.79: รู้จักวิชาชีพจิตวิทยา - จริยธรรมในการทำงานจิตวิทยา ตอนที่ 2/2

  Tuesday Circle Ep.79: รู้จักวิชาชีพจิตวิทยา - จริยธรรมในการทำงานจิตวิทยา ตอนที่ 2/2

  ก่อนหน้านี้เราได้นำเสนอมุมมองเกี่ยวกับการเลือกบริการดูแลจิตใจที่สอดคล้องกับประเด็นปัญหาไปบ้างแล้ว ในครั้งนี้เราจึงอยากนำเสนอข้อมูลที่จะช่วยให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจวิชาชีพนักจิตวิทยามากขึ้น ทั้งที่มาที่ไปเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาและการฝึกฝน ลักษณะและความแตกต่างในการทำงาน สิ่งที่นักวิชาชีพคำนึงในการทำงาน ฯลฯ ผู้ที่จะได้ประโยชน์จากการฟังซีรีส์นี้ ครอบคลุมทั้งประชาชนทั่วไปที่จะได้เข้าใจภาพของวิชาชีพนี้มากขึ้น ผู้ที่สนใจหรือกำลังศึกษาทางด้านนี้ และผู้ที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ ที่จะได้ทบทวนข้อคำนึงในการทำงานหรือขยายมุมมองโอกาสที่จะพัฒนางานของตนเองครับ

  • 17 min
  Tuesday Circle Ep.78: รู้จักวิชาชีพจิตวิทยา - จริยธรรมในการทำงานจิตวิทยา ตอนที่ 1/2

  Tuesday Circle Ep.78: รู้จักวิชาชีพจิตวิทยา - จริยธรรมในการทำงานจิตวิทยา ตอนที่ 1/2

  ก่อนหน้านี้เราได้นำเสนอมุมมองเกี่ยวกับการเลือกบริการดูแลจิตใจที่สอดคล้องกับประเด็นปัญหาไปบ้างแล้ว ในครั้งนี้เราจึงอยากนำเสนอข้อมูลที่จะช่วยให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจวิชาชีพนักจิตวิทยามากขึ้น ทั้งที่มาที่ไปเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาและการฝึกฝน ลักษณะและความแตกต่างในการทำงาน สิ่งที่นักวิชาชีพคำนึงในการทำงาน ฯลฯ ผู้ที่จะได้ประโยชน์จากการฟังซีรีส์นี้ ครอบคลุมทั้งประชาชนทั่วไปที่จะได้เข้าใจภาพของวิชาชีพนี้มากขึ้น ผู้ที่สนใจหรือกำลังศึกษาทางด้านนี้ และผู้ที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ ที่จะได้ทบทวนข้อคำนึงในการทำงานหรือขยายมุมมองโอกาสที่จะพัฒนางานของตนเองครับ

  • 24 min

Top Podcasts In Mental Health

Listeners Also Subscribed To