500 episodes

The Spring of Life Church is a Spirit-empowered Armenian church that wins souls into the Kingdom, builds them into leaders, equips them with knowledge, character, and anointing, and sends them out to reach the world for Christ.

Spring of Life Church Spring of Life Church

  • Religion & Spirituality
  • 5.0 • 7 Ratings

The Spring of Life Church is a Spirit-empowered Armenian church that wins souls into the Kingdom, builds them into leaders, equips them with knowledge, character, and anointing, and sends them out to reach the world for Christ.

  Պատրա՞ստ Ես | هل أنت مستعد؟

  Պատրա՞ստ Ես | هل أنت مستعد؟

  Ասատուր Խանճեան | اصادور خانجيان

  • 44 min
  Աստուած Մեզի Հետ, Կամենալու եւ Կատարելու Համար | الله معنا لنريد ونعمل

  Աստուած Մեզի Հետ, Կամենալու եւ Կատարելու Համար | الله معنا لنريد ونعمل

  Պետրոս Գազազեան | بدروس قزازيان

  • 40 min
  Գլուխ եւ Ոչ թէ Պոչ | رأس، لا ذنب

  Գլուխ եւ Ոչ թէ Պոչ | رأس، لا ذنب

  Վահէ Սարգիս | فاهي سركيس

  • 33 min
  Հոգեւոր Ուժ | القوة الروحية

  Հոգեւոր Ուժ | القوة الروحية

  Ներսէս Պօղոս | نرسيس بوغوص

  • 32 min
  Հօր Սիրտը | قلب الآب

  Հօր Սիրտը | قلب الآب

  Ասատուր Խանճեան | اصادور خانجيان

  • 33 min
  Կոտրուածութիւնը Յանձն Առնել | تبنّي موقف انكسار

  Կոտրուածութիւնը Յանձն Առնել | تبنّي موقف انكسار

  Յարութ Կարապետեան | هاروت كارابيديان

  • 23 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
7 Ratings

7 Ratings

David Matchoulian ,

Amazing!!!

Best Christian Armenian podcast out there hands down! The sermons are so full of revelation and anointing; truly equipping you to become like Jesus, to fall in love with Him and the people and to do His work on Earth. They have had such an impact on my life; they lead you to have a personal relationship with the Holy Spirit, be in His presence, and to continually walk with Him. Bless you and may you prosper bountifully!

Top Podcasts In Religion & Spirituality

طريق الإسلام
موقع المكتبة الصوتية للقرآن الكريم
Pastor Lance Ralston
Muslim Central
Moody Radio
Muslim Central