10 episodes

Ieškantiems tiesos, trokštantiems Dievo, norintiems pažinti Šventąjį Raštą

Bičiuliams Dr. Giedrius Saulytis

  • Christianity
  • 5.0, 3 Ratings

Ieškantiems tiesos, trokštantiems Dievo, norintiems pažinti Šventąjį Raštą

  Palaiminti, kurie tiki nematę

  Palaiminti, kurie tiki nematę

  GILINAMĖS Į EVANGELIJĄ PAGAL JONĄ (4 sk.)

  Neįmanoma kristi tiek žemai, kad Dievo meilė nepasiektų. Ji nusileidžia tiek, kiek žemai esame puolę, apglėbia, pakelia ir perkeičia. Tereikia trokšti ir jai atsiverti. Ieškančiam išgydymo, Jėzus sako: „Kol nepamatysite ženklų ir stebuklų, niekaip netikėsite". Visgi brandus tikėjimas remiasi ne į stebuklus, o į mylintį, nors ir neregimą Kristų: „Tomai, tu įtikėjai, nes mane pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę!”

  • 33 min
  Žalčio galia

  Žalčio galia

  GILINAMĖS Į EVANGELIJĄ PAGAL JONĄ (7)  Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir Žmogaus Sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą (Jn 3, 15). Tinklalaidėje aptariamos analogijos tarp dviejų ženklų – varinio Mozės žalčio ir Jėzaus Kristaus kryžiaus.  Žiūrėti

  https://youtu.be/7XY4Bd2oovE

  Klausyti  Bičiuliams · Žalčio galia

  • 38 min
  Kelias į naują Šventyklą

  Kelias į naują Šventyklą

  Gilinamės į Evangeliją pagal Joną ir atkreipiame dėmesį į naujos Šventyklos bei gimimo iš aukštybės sąsają (Jn 2, 13 – 3, 10).

  • 36 min
  Gyventi siaučiant marui

  Gyventi siaučiant marui

  Tas, kuris gyvena Aukščiausiojo globoje, Visagalio šešėlyje pasilieka, sako Viešpačiui: “Tu mano priebėga ir mano tvirtovė, mano Dievas, kuriuo pasitikiu!” Jis ištrauks tave iš medžiotojo kilpos, iš pražūtingo maro. Jis pridengs tave savo plunksnomis, po Jo sparnais rasi sau prieglaudą. Didysis skydas ir šarvas yra Jo tiesa! Tau nereikės bijoti nakties baisumų nė strėlių, švilpiančių dieną, nebaugins tavęs patamsyje slankiojąs maras nė vidudienį siaučiantis sunaikinimas. Tavo pašonėje kris tūkstantis ir dešimt tūkstančių – tavo dešinėje, bet tai nepriartės prie tavęs. (Ps 91, 1-7)

  • 31 min
  Vanduo – į vyną

  Vanduo – į vyną

  Jėzaus ženklai, būdami istoriniais įvykiais, turi ir simbolinę reikšmę. Kokią žinią mums perduoda pirmasis Jėzaus stebuklas, kuris labai netikėtas tiek dėl savo vietos, tiek ir dėl turinio?

  • 24 min
  Liudytojai

  Liudytojai

  Gilinamės į Evangeliją pagal Joną (03)

  Kiekvienas krikščionis yra pašauktas liudyti Kristų. Tačiau kitą nusivesti pas Jėzų mes galime tik patys praleisdami pakankamai laiko su juo. Šis tinklalaidės epizodas – apie Jono įžvalgas, padėsiančios mums būti tikrais Jėzaus liudytojais.

  • 22 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
3 Ratings

3 Ratings

DrJ9843 ,

Wonderful preacher!

Puikus mokymas, įkvepiantis! Giedrius, puikus pamokslininkas ir mokytojas, nešantis tikėjimo ugnį Lietuvos žmonėms. Jo pamokslaujamas Dievo žodis skirtas kiekvienam vargstančiam ir prislėgtam, neša atgaivą, atstato tikėjimą, uždega gyvenimui, šaukia naujiems darbams. Giedriaus nešama pozityvi žinia atveria naują požiūrį į supantį pasaulį, priverčia nauju tikėjimo žvilgsniu pažvelgti į iššūkius, įveikti gyvenimo kelyje sutiktas problemas. Tai mokantis ir besimokantis, vaikščiojantis mokinystės dvasioje, pamokslininkas, kurio asmeninė gyvenimo patirtis gyvas Dievo malonės liudijimas kiekvienam iš mūsų!

Top Podcasts In Christianity