77 episodes

Miesto bažnyčia yra evangeliška nedenominacinė krikščionių bendruomenė, įkurta 1997 m. Klaipėdoje. Nuo 2016 m. taip pat ir Vilniuje.

Miesto Bažnyčia Miesto Baznycia

  • Christianity
  • 5.0 • 1 Rating

Miesto bažnyčia yra evangeliška nedenominacinė krikščionių bendruomenė, įkurta 1997 m. Klaipėdoje. Nuo 2016 m. taip pat ir Vilniuje.

  Kas yra pinigai | Dieviška matematika

  Kas yra pinigai | Dieviška matematika

  Biblijoje yra virš 2000 nuorodų apie pinigus ir turtus. Pinigų tema neatsiejama nuo dvasinio gyvenimo ir mūsų būties. Dievas moko savo tautą suprasti tikrą pinigų prigimtį, kad galėtume būti laisvi ir klestėti. 

  • 43 min
  Tobula auka | JĖZUS GERIAU už viską

  Tobula auka | JĖZUS GERIAU už viską

  Jėzaus gyvenimo kulminacija ir misija buvo Jo nukryžiavimas, mirtis ir prisikėlimas iš numirusių. Per šią auką Dievas nori mus nuvesti į tikrą laisvę nuo kaltės ir gėdos. Prisijunkite švęsti didžiausią įvykį žmonijos istorijoje.

  • 33 min
  Amžina viltis ir paguoda | JĖZUS GERIAU už viską

  Amžina viltis ir paguoda | JĖZUS GERIAU už viską

  Viltis, kuri nuvilia nėra tikra viltis. Dievas duoda viltį ir paguodą, kurios nenuvilia. Dažnai užduodamas klausimas: „ar gali tikintysis prarasti savo išgelbėjimą?“ Tikinčiajam svarbu žinoti atsakymą į šį klausimą, nes tai daro įtaką tam, kaip mes gyvensime, melsimės ir tarnausime.

  • 37 min
  Malonė ir poilsis | JĖZUS GERIAU už viską | Pastorius Saulius

  Malonė ir poilsis | JĖZUS GERIAU už viską | Pastorius Saulius

  Kur tavo širdis randa poilsį? Augustinas rašė: “Nerami mūsų širdis, kol neras atilsio Tavyje”. Tik pažinę Dievo malonę Kristuje galime gyventi tobulame poilsyje - be kaltės, gėdos ir nerimo. Šioje dalyje kalbėsime apie tai, kaip įeiti į tokį poilsį ir jo neprarasti.

  • 39 min
  Prioritetai ir konkurentai | JĖZUS GERIAU už viską

  Prioritetai ir konkurentai | JĖZUS GERIAU už viską

  Koks yra tavo aukščiausias siekis gyvenime? Ką labiausiai myli? Ko labiausiai trokšti? Dievas sukūrė mus ir numatė konkrečią tvarką - ką ir kaip mylėti. Nepaisydami šios tvarkos skriaudžiame patys save. Laiške Hebrajams esame supažindinami su Jėzaus viršenybę ir kodėl Jam verta visiškai atsiduoti.

  • 36 min
  Lizdas | Dvasinė šeima: atverti širdį draugystei

  Lizdas | Dvasinė šeima: atverti širdį draugystei

  Šiais laikais, kai dažnas turime šimtus draugų socialiniuose tinkluose, ar Biblija turi ką pasakyti apie draugystę? Pažvelgsime į dvi Senojo Testamento istorijas ir pabandysime pamatyti, kaip gali augti draugystės.

  • 33 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Christianity