30 min

Religionista Kozák: Konspirační teorie nejsou omyl, umožňují lidem orientaci ve svět‪ě‬ Host Lucie Výborné

    • News

Většina z nás si aktivně neuvědomuje podivuhodnost a zázračnost světa. Potřeba spirituality nebo víry je konkrétní forma touhy člověka po tom, ochutnat kouzelnost tohoto světa, vysvětluje religionista Jan Kozák. Podobně funguje potřeba mýtů: lidská bytost má dimenzi emocionální, tělesnou, hlubině psychologickou – a mytologie oslovuje člověka v jeho celku, dává mu orientaci ve světě, říká. Jaké mýty mohou být nebezpečné? A jak porozumět světu konspiračních teorií?

Většina z nás si aktivně neuvědomuje podivuhodnost a zázračnost světa. Potřeba spirituality nebo víry je konkrétní forma touhy člověka po tom, ochutnat kouzelnost tohoto světa, vysvětluje religionista Jan Kozák. Podobně funguje potřeba mýtů: lidská bytost má dimenzi emocionální, tělesnou, hlubině psychologickou – a mytologie oslovuje člověka v jeho celku, dává mu orientaci ve světě, říká. Jaké mýty mohou být nebezpečné? A jak porozumět světu konspiračních teorií?

30 min

Top Podcasts In News

More by Český Rozhlas