Sproochmates - D'Helleg Muedeléin, 25/07/2021 14:15 RTL - Sproochmates

    • Language Learning

Hutt Dir da scho mol vun der Helleger Muedeléin héieren? Eise Sproochmates Alain Atten hëlt Iech fir d'Explikatioun mat an de Süde vum Land.

Hutt Dir da scho mol vun der Helleger Muedeléin héieren? Eise Sproochmates Alain Atten hëlt Iech fir d'Explikatioun mat an de Süde vum Land.