Sproochmates: Margréidendag, 18/07/2021 14:15 RTL - Sproochmates

    • Language Learning

Den 20. Juli ass Margréidendag, en Dag, deen sou munch engem näischt méi seet. Gutt, datt mir den Alain Atten hunn, dee bréngt eis den Dag méi no.

Den 20. Juli ass Margréidendag, en Dag, deen sou munch engem näischt méi seet. Gutt, datt mir den Alain Atten hunn, dee bréngt eis den Dag méi no.